Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Asmeninis asistentas

Asmeninio asistento pagalbos tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kas gali gauti asmeninio asistento pagalbą?

Teisę į asmeninio asistento pagalbą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, (toliau – asmuo) nustatymo ir vertinimo kriterijus, asmeninės pagalbos teikimo, teikimo sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo tvarką, asmeninio asistento funkcijas.

Kokias pagalbą teikia asmeninis asistentas?

  • Pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje, skatinant asmens savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • Individuali diskretiška pagalba, susijusi su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
  • Palydėjimas į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
  • Pagalba asmens maitinimo procese (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas);
  • Individuali pagalba, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti ir palaikyti socialinius santykius: kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis, laisvalaikis ir kt.

SVARBU. Asmeninis asistentas neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo funkcijų, neteikia paslaugų, susijusiu su mokymo, sveikatos priežiūros procesu.

Kiek kainuoja asmeninio asistento pagalba?

Asmeninės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, kurias savivaldybėms paskirsto Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydį nustato savivaldybės vykdomoji institucija:

  • Jei asmeniui nustatomas asmeninės pagalbos poreikis, o jo pajamos neviršija 256 eurų (2021 m.), asmeninė pagalba asmeniui teikiama nemokamai.
  • Jei negalią turinčio asmens pajamos didesnės nei 256 eurai, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti 20 proc. asmeninės pagalbos išlaidų ir 20 proc. negalią turinčio asmens pajamų.