Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Apsaugotas būstas

lengvai skaitomos kalbos logotipas - besišypsanti galvutė virš atversttos knygos ir liuksas

Apsaugotas būstas – tai konsultavimo, tarpininkavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos bei gyvenamosios vietos suteikimas bendruomenėje iš dalies savarankiškiems suaugusiems asmenims su psichikos negalia.

Nuomojamame bute apsigyvena iki keturių suaugusių žmonių. Jiems teikiama individuali atvejo vadybininko – socialinio darbuotojo pagalba. Kitas paslaugas šie žmonės gauna bendruomenėje. Tokiu būdu plėtojami bei palaikomi žmonių socialiniai ir savarankiško gyvenimo įgūdžiai, siekiant visiško savarankiškumo.

Kiekvienam apsaugoto būsto dalyviui skirtas atvejo vadybininkas koordinuoja visą teikiamą pagalbą: nuo apsigyvenimo apsaugotame būste iki išsikelto tikslo įgyvendinimo ir savarankiško gyvenimo bendruomenėje. Specialistai į apsaugotame būste gyvenančio žmogaus gyvenimą kišasi minimaliai, t. y. stengiamasi, kad žmonės įgytų kuo daugiau savarankiško gyvenimo įgūdžių ir galbūt ateityje galėtų gyventi įprastame būste, dirbti ar mokytis.

Kas gali gauti apsaugoto būsto paslaugą?

Apsaugoto būsto paslaugos teikiamos darbingo amžiaus suaugusiems žmonėms su psichikos negalia ir kuriems yra nustatytas poreikis gauti dalinę fizinę pagalbą.

Prieš teikiant apsaugoto būsto paslaugą, jos teikėjas įsitikina, kad paslaugos gavėjas yra finansiškai pajėgus pats apmokėti savo maitinimosi, higienos, medicinines (vaistai), kultūrines, savišvietos ir kitas pagal individualius poreikius kylančias išlaidas paslaugos teikimo laikotarpiu.

Tuo atveju, jei paslaugos gavėjas arba paslaugos gavėjai augina nepilnamečius vaikus, yra sudarytos sąlygos vaikams gyventi kartu su tėvais. Tokiu atveju šeima apgyvendinama atskirame apsaugotame būste.

SVARBU. Už gyvenimą apsaugotame būste žmonėms mokėti nereikia – jiems iš projekto ,,Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ lėšų apmokama būsto nuoma, internetas, televizija, būsto išlaikymo mokesčiai. Už savo lėšas žmonės perka maistą, higienos, medicinos priemones ir kt.