Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KODĖL PERTVARKA VYKDOMA LIETUVOJE?

Nes…

Šalyje veikia 31 stacionari socialinės globos įstaiga, asmenims turintiems proto ir/ar psichikos negalią. Jose gyvena virš 5 tūkst. suaugusių (iš jų apie 4 tūkst. yra darbingo amžiaus) ir virš 60 vaikų su negalia, iš jų 55 proc. turi psichikos negalią, 45 proc. – proto negalią.

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, Lietuvoje kasmet buvo diagnozuojama per 300 naujų psichikos ir elgesio sutrikimų atvejų 100 tūkst. gyventojų ir yra daugiau nei 5,5 tūkst. sergančiųjų 100 tūkst. gyventojų.

Šalyje yra apie 15,5 tūkst. vaikų su negalia. Didžioji jų dalis – vaikai su proto ar (ir) psichikos negalia.

Šalyje veikia 3 socialinės globos įstaigos, kuriose gyvena per 60 vaikų ir per 480 suaugusių asmenų iki 29 m. su proto ir (ar) psichikos negalia.

  • 2021 m pabaigoje šalyje jau buvo įsteigti 33 grupinio gyvenimo namai (GGN) ar bendruomeniniai vaikų globos namai (BVGN), kuriuose gyvena suaugusieji ar vaikai su psichikos ar proto negalia, iš jų: 5 BVGN vaikams su negalia ir 28 GGN suaugusiems asmenims su negalia. Iš viso 2021 m. pabaigoje  juose gyveno 285 asmenys: 28 vaikai su negalia ir 257 suaugę asmenys su negalia.

STATISTINĖ INFORMACIJA APIE TAI, KAIP SEKASI ĮGYVENDINTI PERTVARKĄ (2022-01-01 duomenys)