Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Naujienos

News is information about current events. This may be provided through many different media: word of mouth, printing, postal systems or through the testimony.

Ženklas, kad Projektą bendrai finansuoja Europos sąjunga

Bendruomeninių paslaugų projektas 2024 - 2029Naujienos

Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-p-0001

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitais partneriais nuo 2024 m. balandžio mėn. pradeda vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“.

Tęsti toliau

Naujienos

Socialinės dirbtuvės – ne dienos užimtumas

Socialinės dirbtuvės – ne dienos užimtumas. Socialinės dirbtuvės yra tęstinis, ilgalaikį poveikį ir naudą turinti veikla, nešanti abipusę naudą: tiek rinkai, tiek žmogui su negalia. Dalyvaudamas socialinių dirbtuvių veikloje, žmogus su negalia turi galimybę save realizuoti: būti našiu bendruomenės nariu, už darbą gauti atlygį, turėti galimybę panaudoti savo pinigus ten, kur nori, kurti darbinius ar artimesnius santykius su kolegomis ir plėsti pažinčių ratą, kaupti darbinę patirtį ir gerinti įgūdžius, spręsti problemines situacijas, kurių būna kiekvienoje darbovietėje.

Tęsti toliau

Žydrame fone užrašas: veiksnumo apribojimo prevencijos veiklos

Naujienos

Veiksnumo apribojimo prevencija

2022 metais, Lietuvoje, buvo maždaug 6 000 tūkstančiai žmonių, kuriems nustatytas neveiksnumas arba ribotas veiksnumas. Tai daugiau žmonių, nei šiuo metu gyvena Birštono ar Neringos savivaldybėse.
Tik gimęs žmogus yra teisnus, tačiau tuo momentu jis dar nėra veiksnus. Jis pats negali savo teisių įgyvendinti – už jį tai atlieka tėvai arba globėjai (rūpintojai). Iki 14 metų žmonės laikomi dalinai veiksniais, o štai sulaukus 18 metų atsiranda visiškas civilinis veiksnumas.

Tęsti toliau

Naujienos

Nėra nieko svarbiau už žmogaus valią ir norus

Visai neseniai Jums pristatėme atvejo vadybos paslaugą, kuri yra viena iš bendruomeninių paslaugų, plėtojamų Institucinės globos pertvarkos metu. Šiandien pakalbėkime ir pasigilinkime į dar vieną paslaugą, kuri taip pat skirta darbingo amžiaus asmenims su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia. Tai pagalba priimant sprendimus arba trumpiau – PPS.

Viena iš priežasčių, kodėl asmenys su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia vis dar patenka į stacionarias globos institucijas arba jiems yra apribojamas teisinis veiksnumas, tai nešališkos, kompetentingos, savalaikės ir lengvai prieinamos pagalbos priimant sprendimus nebuvimas ir praktikų, teikiančių šias paslaugas, trūkumas.

Tęsti toliau

Rankos paspaudimas.

II Pertvarkos etapasNaujienos

Atvejo vadyba – kas tai?

Pastebėti atvejo vadybos modelio poreikį padėjo šalyje įgyvendinamas žmonių su negalia globos deinstitucionalizacijos, kitaip dar vadinamos perėjimu nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, projektas. Per dešimt projekto veikimo metų pastebėta, kad asmuo patenka į socialinės globos įstaigą todėl, nes bendruomenėje laiku nebuvo suteiktos paslaugos, kurios skatintų jų savarankišką gyvenimą.

Tęsti toliau