Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Įdarbinimas su pagalba

Įdarbinimo su pagalba paslaugos tikslas – padėti darbingo amžiaus žmogui, kuris nori ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje, tačiau dėl savo negalios pobūdžio ar visuomenėje vyraujančios diskriminacijos, negali rasti darbo ir įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje.

Įdarbinimo su pagalba specialistas padeda rasti konkrečiam žmogui tinkamą ir patinkantį darbą pagal jo gebėjimus ir rinkos galimybes, o taip pat teikia jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje.

SVARBU. Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikiamos tiems žmonėms, kurie išreiškia pageidavimą dirbti ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje. Nekeliami jokie išankstiniai reikalavimai darbo patirčiai, išsilavinimui ar gebėjimams. Klientai pas įdarbinimo tarpininką gali atvykti patys arba juos atsiunčia (nukreipia) kitų organizacijų darbuotojai: Užimtumo tarnybos specialistai, socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai ar pan.

Įdarbinimo su pagalba paslaugos yra nukreiptos dviem kryptimis:

* paslaugos, orientuotos į darbdavius ir bendruomenę,

* paslaugos, orientuotos į individualų asmens įdarbinimą.

Paslaugų, orientuotų į darbdavius ir bendruomenę, turinį sudaro: socialiai atsakingų darbdavių tinklo kūrimas ir bendradarbiavimo santykių su jais palaikymas, reikiamos kvalifikacijos ir gebėjimų darbuotojų paieška socialiai atsakingiems darbdaviams, darbdavių informavimas, konsultavimas ir mokymas apie darbo vietos aplinkos pritaikymą bei darbų saugą, pažintinių vizitų į realias darbo vietas organizavimas, savanorystės organizavimas realiose darbo vietose, į(si)darbinimo mentorių paieška realiose darbo vietose, jų motyvavimas ir palaikymas ir kt.

Paslaugų, orientuotų į individualų asmens įdarbinimą, turinį sudaro: socialinių įgūdžių vertinimas, ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių vertinimas, ugdymas ir palaikymas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas asmeniui ieškant darbo, savanoriškos praktikos organizavimas realiose darbo vietose, pagalba asmeniui atliekant įsidarbinimo procedūras, apmokymas darbo vietoje, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas asmeniui teikiant lydimąją pagalbą įsidarbinus, darbo asistento paslauga, tarpininkavimas ir/ar atstovavimas tarp asmens, darbdavio ir bendradarbių, suinteresuotų asmenų, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas tarp asmens ir jo šeimos narių ir kitos paslaugos, reikalingos kad žmogus ne tik rastų darbą, įsidarbintų, bet ir išlaikyti darbo vietą.

Kaip veikia įdarbinimo su pagalba paslauga?

Supažindinimas. Šiame etape įdarbinimo tarpininkas klientui suprantamai pristato savo veiklą, suteikia bendrą informaciją apie siūlomą paslaugą, supažindina su darbo eiga, atsako į rūpimus klausimus, išsiaiškina kliento lūkesčius ir norus.

Įvertinimas ir planavimas. Šio etapo tikslas – nustatyti, ką klientas nori ir gali dirbti, kad galima būtų pradėti ieškoti tinkamos darbo vietos, ir kad darbdavys būtų juo patenkintas pradėjus dirbti.

Darbo paieška. Tai vienas svarbiausių įdarbinimo su pagalba elementų. Įdarbinimo tarpininkas turi vykdyti aktyvią darbo paiešką, atsižvelgiant į žmogaus gebėjimus, patirtį, interesus, apribojimus.

Darbdavio parengimas. Šiame etape kuo tiksliau nustatoma, kokie yra darbdavio reikalavimai darbuotojui ir kiek jie atitinka ieškančiojo darbo galimybes. Įdarbinimo tarpininkas konsultuojasi su darbdaviais dėl konkretaus darbuotojo įdarbinimo galimybių: darbo vietos, sąlygų pritaikymo, supažindina su prieinama valstybės parama.

Įdarbinimas. Tai vienkartinė pagalba asmeniui, teikiama pagal poreikį: susitvarkyti įdarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, apmokyti asmenį orientavimosi ir mobilumo nuvykstant ir grįžtant iš darbo vietos ir kt.

Darbo asistento pagalba. Teikiama paslaugos gavėjui pagal kiekvieno paslaugos gavėjo individualų poreikį, atliekant tiesiogines darbo užduotis, kurių pats paslaugos gavėjas negalėtų be darbo asistento atlikti ir dėl to negalėtų būti įdarbintas.

Lydimoji pagalba įsidarbinus. Pagalbos tikslas – padėti įsitvirtinti darbo vietoje.

Užbaigimas ir įvertinimas – paslaugos teikimas baigiamas įgyvendinus visas numatytas plano priemones arba pasibaigus sutartyje numatytam paslaugos teikimo laikotarpiui.