Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pagalba priimant sprendimus

Pagalbos priimant sprendimus paslaugos tikslas – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų komandos pagalbą stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse.

Pagalba priimant sprendimus – tai asmeniškas sprendimų priėmimo procesas, kai sprendimą priimantis asmuo naudojasi jam padedančio specialisto ar specialistų komandos (2–5 asmenų) pagalba.

Specialistas kartu su šios paslaugos gavėju sprendžia įvairius kasdienius klausimus – sveikatos, socialinio dalyvavimo, turtinius ir kt. Svarbu pastebėti, kad priimant sprendimus visų pirma remiamasi sprendimą priimančio asmens valia, pageidavimu ir teise rinktis.

Kokią naudą teikia pagalbos priimant sprendimus paslauga?

Savarankiškas sprendimų priėmimas žmogui suteikia autonomiją ir įgalina veikti savarankiškai. Šis žmogaus asmenybės elementas leidžia jam pačiam kontroliuoti savo gyvenimą ir dalyvauti visuomeniniuose santykiuose.

Ir priešingai – galimybės pačiam priimti sprendimus apribojimas smarkiai veikia kasdienį asmens gyvenimą. Dažnai tai apriboja bet kokių sprendimų priėmimą: bendruomenėje, sveikatos paslaugų srityje ir t.t. Pavyzdžiui, tuomet žmogus negali pats nuspręsti netgi dėl tokių kasdienių dalykų, kaip su kuo praleisti laisvalaikį, kuo užsiimti, kur ugdytis ar dirbti, kaip leisti savo pinigus, kur ir su kuo gyventi, dėl kokių i sveikatos priežiūros paslaugų ir kur kreiptis, su kuo bendrauti, kaip auginti vaikus ir pan.

SVARBU. Paslauga turėtų būti teikiama iš karto, kai tik specialistas, atsakingas už negalią turinčio asmens poreikių vertinimą, nustato jam šios paslaugos poreikį.