Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • Projekto paslauga

  Atvejo vadyba

  Atvejo vadyba – tai dinamiškas ir bendradarbiavimu grįstas procesas, kuriame atvejo vadybininkas, dirbdamas su asmenimis, turinčiais individualių ir kompleksinių poreikių vertina, planuoja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų, reikalingų asmens poreikių tenkinimui, įgyvendinimą.

  Atvejo vadyba
 • Projekto paslauga

  Pagalba priimant sprendimus

  Viena iš priežasčių, kodėl asmenys su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia vis dar patenka į stacionarias globos institucijas arba jiems yra apribojamas teisinis veiksnumas, tai nešališkos, kompetentingos, savalaikės ir lengvai prieinamos pagalbos priimant sprendimus nebuvimas ir praktikų, teikiančių šias paslaugas, trūkumas.

  Pagalba priimant sprendimus
 • Projekto paslauga

  Veiksnumo apribojimo prevencijos veiklos

  Veiksnumo apribojimo prevencijos paslaugą teiks veiksnumo apribojimo prevencijos specialistai, kurie bendradarbiaudami su pagalbos priimant sprendimus specialistais, sieks laiku identifikuoti atvejus, kurių metu galimi asmenų su negalia negalią teisių pažeidimai inicijavus/ketinant apriboti jų teisinį veiksnumą.

  Veiksnumo apribojimo prevencijos veiklos
 • Projekto paslauga

  Tinklaveikos veiklos

  Tinklaveika yra nuolatinio bendravimo ir bendradarbiavimo tarp visų pertvarkos projekto dalyvaujančių subjektų (paslaugų gavėjų (žmonių su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia) ir teikėjų bei kiekvieno tarpusavy) užtikrinimas.

  Tinklaveikos veiklos

  NAUJIENOS

  Ženklas, kad Projektą bendrai finansuoja Europos sąjunga

  Bendruomeninių paslaugų projektas 2024 - 2029Naujienos

  Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-p-0001

  Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitais partneriais nuo 2024 m. balandžio mėn. pradeda vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“.

  Continue reading

  Ekspertų įžvalgosNaujienos

  Eksperto diena

  „Mano darbas yra nuolatinė kelionė, pilna iššūkių, bet labai prasminga. O visas pastangas atperka stebimi pokyčiai  mūsų regione. Taigi norint, kad vyktų permainos, visos suinteresuotos grupės privalo aktyviai dirbti kartu.“

  Continue reading

  Daugiau naujienų

  Ekspertų įžvalgos

  Eksperto diena

  „Mano darbas yra nuolatinė kelionė, pilna iššūkių, bet labai prasminga. O visas pastangas atperka stebimi pokyčiai  mūsų regione. Taigi norint, kad vyktų permainos, visos suinteresuotos grupės privalo aktyviai dirbti kartu.“

  Continue reading

  Ekspertė Marijona Janavičienė

  Eksperto diena

  Šią rubriką pradėsime nuo regioninės ekspertės Marijonos Janavičienės dienos, kuri savo veikloje dėmesį skiria Tauragės ir Marijampolės regionams.

  Regioniniai ekspertai (dar kitaip vadinami tinklaveikos specialistai) yra pagrindas stipriems bendruomenės ryšiams kurti.

  Continue reading

  Daugiau įžvalgų