Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • Projekto paslauga

  Atvejo vadyba

  Atvejo vadyba – tai dinamiškas ir bendradarbiavimu grįstas procesas, kuriame atvejo vadybininkas, dirbdamas su asmenimis, turinčiais individualių ir kompleksinių poreikių vertina, planuoja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų, reikalingų asmens poreikių tenkinimui, įgyvendinimą.

  Atvejo vadyba
 • Projekto paslauga

  Pagalba priimant sprendimus

  Viena iš priežasčių, kodėl asmenys su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia vis dar patenka į stacionarias globos institucijas arba jiems yra apribojamas teisinis veiksnumas, tai nešališkos, kompetentingos, savalaikės ir lengvai prieinamos pagalbos priimant sprendimus nebuvimas ir praktikų, teikiančių šias paslaugas, trūkumas.

  Pagalba priimant sprendimus
 • Projekto paslauga

  Veiksnumo apribojimo prevencijos veiklos

  Veiksnumo apribojimo prevencijos paslaugą teiks veiksnumo apribojimo prevencijos specialistai, kurie bendradarbiaudami su pagalbos priimant sprendimus specialistais, sieks laiku identifikuoti atvejus, kurių metu galimi asmenų su negalia negalią teisių pažeidimai inicijavus/ketinant apriboti jų teisinį veiksnumą.

  Veiksnumo apribojimo prevencijos veiklos
 • Projekto paslauga

  Tinklaveikos veiklos

  Tinklaveika yra nuolatinio bendravimo ir bendradarbiavimo tarp visų pertvarkos projekto dalyvaujančių subjektų (paslaugų gavėjų (žmonių su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia) ir teikėjų bei kiekvieno tarpusavy) užtikrinimas.

  Tinklaveikos veiklos

  NAUJIENOS

  Naujienos

  Teisė turėti Teisių

  Nepaisant įsipareigojimų konvencijai, net  400 tūkstančių žmonių su intelekto negalia visoje Europoje tokios teisės neturėjo dėl jiems nustatytos globos, dalinai ar visiškai apriboto veiksnumo:

  Visos balsavimo teisės žmonėms su intelekto negalia užtikrinamos 15 Europos sąjungos šalių: Airijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Nyderlanduose, Italijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Latvijoje, Ispanijoje, Slovakijoje, Liuksemburge, Graikijoje, Kroatijoje, Slovėnijoje.

  8 Europos sąjungos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, suteikia ribotas balsavimo teises žmonėms su intelekto negalia: Belgija, Vengrija, Lietuva, Portugalija, Danija, Rumunija, Čekija, Malta.

  4 šalys balsavimo teisės žmonėms su intelekto negalia nesuteikia visai: Estija, Bulgarija, Lenkija, Kipras.

  Continue reading

  Nuotraukoje vaizduojami DuoDay dalyviai Sandra ir Tadas bei Vilniaus ir Šiaulių regionų ekspertės.

  Naujienos

  DuoDay duetai – laikas abipusiam pažinimui ir patirčiai

  Pažadus reikia tesėti, tad aprimus DuoDay savaitei dalinamės dar dviem nuostabiais duetais iš Vilniaus ir Šiaulių regionų.
  Gegužės 27 d. su Šiaulių regiono projekto ekspertės Eglės Jurkutės darbu susipažino Všį „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro“ lankytojas Tadas.
  Gegužės 30 d. DuoDay veiksmas persikėlė į Vilnių. Ten Vilniaus regiono ekspertė Kristina Maciūtė-Stukanė dieną praleido su VšĮ „SOPA“ veiklų dalyve Sandra.

  Continue reading

  Vilniaus kompleksinių paslaugų centro kolektyvas su svečiais.

  Naujienos

  Patirčių mainai

  Gegužės 28 d. Šiaulių regiono pertvarkos procesų ekspertė Eglė Jurkutė pakvietė Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, „Kuršėnų šeimos namų“ atstovus į kelionę į Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centrą „Šeimos slėnis“ bei socialines dirbtuves „Rastis“. Prie šio vizito prisijungė  Socialinės pasaugos ir darbo ministerijos Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vyresnioji patarėja Rasa Genienė bei  pertvarkos projekto  vadovė Svajonė Rainienė.

  Continue reading

  Daugiau naujienų

  Ekspertų įžvalgos

  Eksperto diena

  Kviečiame susipažinti su Kauno regiono eksperte Vida Lukamskiene ir žvilgterėti į ekspertės darbo dienos veiklas.

  Balandžio mėnuo – intensyvus veiklomis mėnuo, kadangi mėnesio viduryje startavo projektas, tad visas dėmesys nukreiptas į naujų veiklų pradžią: atvejo vadybos modelio įgyvendinimas, pagalba priimant sprendimus, socialinių dirbtuvių paslaugos.

  Continue reading

  Eksperto diena

  „Mano darbas yra nuolatinė kelionė, pilna iššūkių, bet labai prasminga. O visas pastangas atperka stebimi pokyčiai  mūsų regione. Taigi norint, kad vyktų permainos, visos suinteresuotos grupės privalo aktyviai dirbti kartu.“

  Continue reading

  Ekspertė Marijona Janavičienė

  Eksperto diena

  Šią rubriką pradėsime nuo regioninės ekspertės Marijonos Janavičienės dienos, kuri savo veikloje dėmesį skiria Tauragės ir Marijampolės regionams.

  Regioniniai ekspertai (dar kitaip vadinami tinklaveikos specialistai) yra pagrindas stipriems bendruomenės ryšiams kurti.

  Continue reading

  Daugiau įžvalgų