Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rankos paspaudimas.

Atvejo vadyba – kas tai?

Atvejo vadyba yra viena iš daugelio bendruomeninių paslaugų, kuri bus plėtojama naujame projekte ir bus skirta darbingo amžiaus asmenims su intelekto ir (ar) psichosocialinę negalia.

Atvejo vadyba – tai dinamiškas ir bendradarbiavimu grįstas procesas, kuriame atvejo vadybininkas, dirbdamas su asmenimis, turinčiais individualių ir kompleksinių poreikių vertina, planuoja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų, reikalingų asmens poreikių tenkinimui, įgyvendinimą.

Kaip atsirando atvejo vadybos paslauga?

Pastebėti atvejo vadybos modelio poreikį padėjo šalyje įgyvendinamas žmonių su negalia globos deinstitucionalizacijos, kitaip dar vadinamos perėjimu nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, projektas. Per dešimt projekto veikimo metų pastebėta, kad asmuo patenka į socialinės globos įstaigą todėl, nes bendruomenėje laiku nebuvo suteiktos paslaugos, kurios skatintų jų savarankišką gyvenimą.

Socialinių paslaugų teikimo statistika rodo, rodo, kad tais atvejais, kai asmuo turi intelekto ir (ar) psichosocialinę negalią, stacionari institucinė globa vis dar yra dominuojanti pagalbos rūšis. Tuo tarpu alternatyviomis bendruomeninėmis paslaugomis naudojamasi menkai, jos mažai išplėtotos, trūksta pasirinkimo galimybių.

Ieškodami šios problemos priežasčių pamatėme, kad asmenys ir jų artimieji nesikreipia dėl socialinių paslaugų dėl įvairiausių priežasčių: informacinio neprieinamumo, nežinojimo, kokią pagalbą gali gauti, hiperglobos ir kt. Tuo tarpu savivaldybės deklaruoja, kad vienai ar kitai paslaugai nėra poreikio. O artimieji, kurie nebegali pasirūpinti žmogumi, turinčiu negalią, priima sprendimą dėl asmens apgyvendinimo socialinės globos įstaigose.

Yra ir sisteminių problemų, kuomet asmenims vienu metu reikalingos kompleksinės, skirtingų sektorių (sveikatos, socialinių paslaugų, užimtumo, teisės, švietimo ir kt.) paslaugos, kur vėlgi – nėra informacinio prieinamumo, sudėtinga biurokratija, skirtingų institucijų „durų varstymas“  – visa tai tampa sudėtingu iššūkiu“.

Ieškant sprendimo būdų, buvo sukurtas atvejo vadybos modelis, kuris paremtas asmenų ir jų artimųjų įtraukimu, atvejo koordinavimu, lydimąja pagalba bei organizacijų bendradarbiavimo stiprinimu.

Koks atvejo vadybos paslaugos tikslas?

  • Skatinti asmenų su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje.
  • Skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas.
  • Mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius intelekto ir (ar) psichosocialine negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju.
  • Užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Kas galės pasinaudoti atvejo vadybos paslauga?

Atvejo vadybos paslauga galės pasinaudoti darbingo amžiaus asmenys su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia, kurių problemų negali išspręsti viena institucija ar viena sistema ir kuriems reikalinga kompleksinė ilgalaikė tęstinė pagalba.

Kas teiks atvejo vadybos paslaugas?

Atvejo vadybos paslaugas teiks atvejo vadybininkas, kuris:

  • informuos ir konsultuos asmenis apie galimybę gauti socialines, sveikatos priežiūros, užimtumo, teisines ir kitas kompleksines paslaugas;
  • atliks asmens situacijos analizę ir inicijuos socialinių ir kitų kompleksinių paslaugų poreikį, o vėliau atitinkamai koordinuos procesus įvertintų poreikių tenkinimui;
  • inicijuos, koordinuos ir kontroliuos asmens kompleksinio individualaus pagalbos plano įgyvendinimą;
  • tarpininkaus kreipdamasis į kitas valstybės, savivaldybių institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, kuriose asmenys gali gauti pagalbą;
  • sutelkęs asmens kompleksinės pagalbos teikėjus inicijuos, organizuos bei koordinuos individualaus pagalbos plano įgyvendinimą, nuolat palaikydamas kontaktą su asmens kompleksinės pagalbos teikėjais ir negalios reikalų koordinatoriais savivaldybėse;
  • bendraus ir bendradarbiaus su socialiniais darbuotojais, užimtumo sistemos darbuotojais, kitų sistemų specialistais, kurių organizuojamos ir teikiamos paslaugos reikalingos asmens poreikių užtikrinimui.

Kur kreiptis norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga?

Norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Atvejo vadybos paslaugą teiks visos savivaldybės, išskyrus Neringos.