Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vyras muša moterį

Negalios aspektas yra tiesiogiai proporcingas įvairios rūšies smurto patyrimui

Tyrimai rodo, kad žmonės su intelekto ir (ar) psichosocialine (toliau – IP) negalia patiria įvairios rūšies smurtą dažniau nei kitų socialinių grupių žmonės. Viena iš smurto rūšių – seksualinis smurtas.

Vyras muša moterį

Tyrimai

Verta apžvelgti vieną 2020-aisiais metais paskelbtą didesnės apimties tyrimą  „Seksualinės prievartos paplitimas tarp suaugusiųjų su intelekto negalia: sisteminė apžvalga ir metaanalizė“[1]. Šio tyrimo metu buvo siekiama:

1) ištirti seksualinio smurto paplitimo skirtumus, susijusius su individualiomis charakteristikomis (lytis, intelekto sutrikimo sunkumas);

2) ištirti paplitimo skirtumus, susijusius su konteksto aplinkybėmis (šalis, tyrimo paskelbimo laikotarpis, seksualinės prievartos vieta, prievartautojo profilis, pranešėjas apie prievartą);

3) išanalizuoti, kokią įtaką turi išnaudojamo asmens amžius seksualinės prievartos paplitimui.

Tyrimo medžiagą sudarė klinikiniai ir neklinikiniai tyrimai iš įvairių šalių. Dauguma šalių – vakarų šalys (išskyrus tokias šalis kaip Šri Lanka ir Tailandas). Visi darbe analizuoti tyrimai buvo atlikti tarp 1990-ųjų ir 2020-ųjų metų. Didžiąją dalį analizuotų tyrimų sudarė tyrimai apie moteris su IPS negalia (58%), o šiek tiek mažiau – apie vyrus (42%).

Siekiant išsiaiškinti, koks yra seksualinės prievartos paplitimas tarp suaugusių žmonių su negalia, atlikta kiekybinė ir kokybinė analizė. Kiekybiniam tyrimui atlikti buvo naudojamas PRISMA metodas. Daugiau apie metodo taikymą galima paskaityti tyrimo apraše (išnaša numeris 1).

Atlikto tyrimo rezultatai nedaug skyrėsi nuo anksčiau gautų duomenų, tačiau dar kartą patvirtino, kad žmonės su IP negalia yra labiau pažeidžiami seksualinio smurto kontekste. Rezultatai rodo, kad 1 iš 3 žmonių su IP negalia patiria seksualinį smurtą. Įdomu tai, kad būtent IP negalią turintys žmonės tokio tipo prievartą patiria dažniau nei žmonės turintys kitokio tipo negalią[2]. Svarbu paminėti, kad pagal šio tyrimo atliktą šaltinių analizę, IP negalią turintys vyrai seksualinę prievartą patiria dažniau nei moterys: moterys – 31,3 %, o vyrai 39,9 %. Minima, kad tokie skirtumai gali būti susiję su lyčių vaidmenimis. Šiuo atveju, atsižvelgiant į tai, kad sutrikusio intelekto vyrai paprastai patiria mažiau globos nei jų bendraamžės moterys, dėl didesnių galimybių įsitraukti į bendruomenę be priežiūros, jiems gali kilti didesnė prievartos rizika.

Svarbu paminėti, kad tyrimo rezultatai dar kartą įrodo, kad institucinė globa žmonėms su IP negalia nėra geriausias sprendimas – atlikta pogrupių analizė atskleidė, kad seksualinės prievartos paplitimas buvo didesnis tarp žmonių, gyvenančių institucijose.

Visa tai tik dar kartą pabrėžia, kokia svarbi yra galimybė gyventi kuo įmanoma savarankiškiau: tiek materialių aspektų, tiek savęs atstovavimo atžvilgiu. Tačiau žmonėms su IPS negalia gali kilti sunkumų atpažinti ar įvardinti, kas yra prievarta, kada riba yra peržengiama. Kartais žmonių su IP negalia pažintiniai, komunikaciniai ar intelekto gebėjimai gali slėpti smurto požymius. Todėl svarbu susipažinti su įvairaus smurto pobūdžio požymiais ir apie tai pasikalbėti su tiksline grupe.

Pateikiame požymių sąrašą, kuris gali padėti atpažinti įvairaus tipo smurtą[3].

Žmogus sėdi susigūžęs. Atrodo, kad labai kenčia

Fiziniai sužalojimai arba traumos. Jei pastebite, kad žmogus turi dažnai pasikartojančių fizinio pobūdžio sužalojimų, kurie nėra paaiškinami, tai gali būti smurto požymis.

Emociniai pokyčiai. Jei žmogus atrodo nuolat įbaugintas, patiria nerimo ar depresijos epizodus, tai taip pat gali būti smurto požymis. Žmogus gali atrodyti labai įsitempęs arba susinervinęs, krūpčiojantis ar bijantis tam tikrų situacijų, garsų ar judesių.

Socialinė izoliacija. Patyręs smurtą žmogus gali pasijusti izoliuotas ir atskirtas nuo savo draugų, šeimos ar socialinės veiklos. Jei pastebite, kad žmogus retai arba niekada nenori bendrauti su kitais žmonėmis, yra užsidaręs, tai gali būti smurto pasekmė.

Finansiniai arba turtiniai pokyčiai. Smurtas gali lemti finansinius sunkumus. Ekonominis smurtas taip pat gali pasireikšti, kuomet žmogus negali disponuoti savo pinigais ar juos prarasti, kuomet patiria kitus materialinio pobūdžio nuostolius.

Elgesys su artimaisiais. Stebėkite, kaip žmogus elgiasi su savo artimaisiais, ypač su tuo, kuris galėtų būti potencialiu smurto vykdytoju. Ar žmogus yra labai atsargus, nuo jo priklausantis? Arba įsitempęs, kai tam tikras žmogus yra arti?

Pačio žmogaus pasakojimas. Jei žmogus pasakoja apie įvykusį smurtą, būkite atidūs ir pasistenkite suteikti žmogui savo pagalbą.

Svarbiausia yra būti jautriam ir palaikyti atvirą aplinką, kurioje žmogus gali jaustis saugus, kad galėtų pasidalinti savo nemaloniomis patirtimis. Jei įtariate, kad žmogus su IPS negalia patiria smurtą, nedelsiant padėkite žmogui ieškoti pagalbos ir paramos iš specialistų, NVO arba teisinių institucijų. Smurtas niekada neturėtų būti ignoruojamas.

Kaip kiekvienas galime padėti?

Trys merginos apsikabinusios

Suteikti saugumą. Svarbiausia – užtikrinti saugumą, pavyzdžiui, teikti saugų prieglobstį. Jeigu žmogus yra smurto auka, padėti pakeisti gyvenamąją aplinką ir užtikrinti, kad žmogus būtų apsaugotas nuo priekabiavimo ir agresorių.

Suteikti emocinį palaikymą. Žmonės su IP negalia dažnai jaučiasi labiau vieniši, nei kiti žmonės, o patiriantys smurtą, gali jaustis dar labiau izoliuoti ir menkaverčiai. Suteikdami emocinį palaikymą ir supratimą, galime padėti jiems jaustis vertinamais ir stiprinti jų savivertę.

Prevencija: šviesti ir teikti informaciją. Prevenciškai visiems žmonėms su IP negalia teikite informaciją apie jų teises. Organizuokite seminarus ir mokymus apie tai, kaip atpažinti smurtą ir jo išvengti, kaip kurti sveikus santykius. Patyrus smurtą –  apie galimus išėjimo iš smurto situacijos būdus ir paslaugas, kuriomis galima pasinaudoti. Gali būti, kad dėl negalios specifikos, žmogui bus sunku suvokti informaciją, pateikiamą mums įprastu būdu. Svarbu į tai atsižvelgti ir pateikti šią informaciją lengvai suprantama kalba (galite kreiptis į laura.mikeleviciute@gmail.com) arba kitu žmonėms prieinamu bendravimu būdu, atsižvelgiant į jų intelekto negalios specifiką. Taip pat galima pasitelkti pagalbos priimant sprendimus specialistus (kontaktai) ar žmogų, kuriuo nukentėjusysis pasitiki, ir kuris supranta bei geba perteikti informaciją.

Suteikite praktinę pagalbą. Padėkites organizuoti saugų išėjimą iš smurto aplinkos, užtikrinkite laikiną apgyvendinimą, teikite patarimus dėl teisinės pagalbos.

Palaikykite ryšį su specialistais. Nukreipkite nukentėjusius pas specialistus ar padėkite juos surasti, su jais susisiekti. Pavyzdžiui, su psichologais, socialiniais darbuotojais, teisininkais ir kt. Būtina užtikrinti, kad šie specialistai turėtų patirties dirbant su žmonėmis, turinčiais IP negalią. (kontaktai)

Dirbkite su bendruomenės ryšių tinklais. Stenkitės burti ir kurti partnerystę su kitomis organizacijomis ir bendruomenės lyderiais, kad būtų užtikrinta visapusiška palaikymo sistema žmonėms, patiriantiems smurtą.

Įtraukite šeimas ir draugus. Jei žmogus nori, įtraukite jo šeimą ir draugus į pirmąjį pagalbos ratą. Jie gali būti vertingi palaikymo šaltiniai ir padėti sukurti saugią aplinką.


[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7921934/#B65-ijerph-18-01980

[2] Jones ir kt. (2012), Hughes ir kt. (2012).

[3] Dalis informacijos pasiskolinta iš https://visureikalas.lt/.

Kontaktai, kuriais galite kreiptis: