Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Užrašas: Nuo globos link galimybių. fone laumžirgis

Laukiame ne tik pavasario, bet ir naujojo institucinės globos pertvarkos projekto

Nuo kovo vidurio prasideda projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“, kurio tikslas – vykdyti institucinės globos pertvarką, diegiant naujas bendruomenines paslaugas žmonėms su intelekto ar psichosocialine negalia.

Šio projekto metu bus plėtojamos 3 pagrindinės paslaugos:

  1. atvejo vadybos modelis, kuriuo siekiama – skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje, skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas, mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju bei užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.
    Į atvejo vadybos modelio taikymą įsitraukia 58 šalies savivaldybės;

2. plėtojamos pagalbos priimant sprendimus paslaugos, kuriomis siekiama: pereiti nuo veiksnumo apribojimo prie psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų teisinio veiksnumo užtikrinimo organizuojant pagalbos priimant sprendimus ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų teisinio veiksnumo užtikrinimui bei prisidėti prie asmenų, kurių teisinis veiksnumas apribotas, veiksnumo atstatymo.
Asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje dirbs pagalbos priimant sprendimus specialistai, kurie paslaugas teiks visoje Lietuvoje.

3. Plėtojamas socialinių dirbtuvių paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų darbinius, socialinius ir savarankiškumo įgūdžius.

Pradedami naują žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia globos deinstitucionalizacijos dešimtmetį nešame žinutę, kad asmens patekimas į stacionarias socialinės globos įstaigas yra pasekmė laiku bendruomenėje nesuteiktų paslaugų, todėl šios pasekmės eliminavimui būtina investuoti į proaktyvių ir savalaikių paslaugų plėtojimą ieškant efektyviausių būtų kaip padėti asmeniui ir jo artimiesiems, tačiau tam būtinas ir visų suinteresuotų šalių – savivaldybių, socialinių paslaugų organizacijų, NVO sektoriaus, skirtingų ministerijų ir visuomenės susitelkimas.