Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vaikas sėdi su mokytoja ir kąžką rašo.

Kodėl įtraukusis ugdymas mums reikalingas kaip oras?

Vaikas sėdi su mokytoja ir kąžką rašo.

Įtraukusis ugdymas yra vienas svarbiausių Lietuvos švietimo politinių tikslų.  Tam ruoštis pradėjome dar 2020 metais, kuomet Seimas priėmė Švietimo įstatymo pakeitimus. Jais numatyta, kad nuo 2024 metų visos mokyklos ir visi darželiai turėtų priimti vaikus, turinčius įvairių poreikių, jei jų tėvai, pasitarę su specialistais, nuspręs, kad lankyti  tokią įstaigą  yra  geriausias sprendimas vaikui.

Likus kiek daugiau nei pusmečiui iki įstatymo įsigaliojimo mes vis dar diskutuojame, ar visi vaikai turi turėti vienodą teisę į švietimą. Nesuvokiama? Taip, tikrai nesuvokiama. Tad šiandien dar kartą norime priminti, kodėl įtraukusis ugdymas mums reikalingas kaip oras:

  1. Įtraukusis ugdymas pripažįsta ir vertina mokinių skirtumus, suteikiant jiems galimybę mokytis ir augti kartu. Taip pat padeda griauti barjerus ir stereotipus, skatina visuomenės tolenranciją drąsiau ir empatiškiau priimti savo narius.
  2. Tai ugdymas, kuris pripažįsta ir vertina mokinių įvairovę, sukurdamas lygias galimybes kiekvienam mokiniui.
  3. Įtraukusis ugdymas reikalauja kitokio ugdymo organizavimo, jis apjungia bendrojo ir specialiojo ugdymo sistemas. Toks apjungimas sukuria ugdymo sistemą, kuri atitinka visų mokinių poreikius.

Be viso to, toks ugdymo metodas pripažįsta kiekvieno vaiko unikalumą ir skatina jo įvairių gebėjimų plėtrą, taip ruošdamas jį savarankiškam gyvenimui.

Vaikų, turinčių intelekto negalią skaičius Europos sąjungos mokyklose: Bendrojo lavinimo mokyklose: 1138513, specialiose mokyklose: 695277, be jokio išsilavinimo: 19615

Kodėl įtraukusis ugdymas toks svarbus žmonėms su proto ar psichikos negalia?

Įtraukusis ugdymas skatina visapusišką asmenybės plėtrą, padeda didinti savarankiškumą, gerina socialinius įgūdžius ir pagerina gyvenimo kokybę. Štai keli būdai, kaip įtraukusis ugdymas gali paveikti suaugusio žmogaus su intelekto negalia gyvenimą:

1. Savarankiškumas ir įgūdžiai kasdieniame gyvenime: Įtraukusis ugdymas gali padėti žmogui su proto ar psichikos negalia įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų kasdieniniame gyvenime. Tai gali apimti ne tik gebėjimus pasirūpinti savimi, bet ir valyti, virti, atlikti paprastus remonto darbus ir pan. Šie gebėjimai didina jų savarankiškumą ir leidžia jiems jaustis nepriklausomiems nuo kitų malonės.

2. Socialiniai įgūdžiai ir bendravimas: Įtraukusis ugdymas dažnai skatina bendradarbiavimą ir bendravimą su kitais. Tai padeda suaugusiems žmonėms su proto ar psichikos negalia išmokti bendrauti, užmegzti santykius su aplinkiniais žmonėmis. Toks socialinių įgūdžių tobulinimas gali pagerinti jų gebėjimą prisitaikyti prie įvairių socialinių situacijų ir dalyvauti bendruomenėje.

3. Saviugda ir pasitikėjimas savimi: Įtraukusis ugdymas taip pat gali turėti teigiamą poveikį suaugusių žmonių su proto ar psichikos negalia savivertei ir pasitikėjimui savimi. Sudarant jiems galimybes mokytis ir tobulėti kartu su visai, jie gali patirti sėkmę ir įgyti pasitikėjimo savimi. Tai gali skatinti jų asmeninį augimą ir padėti jiems siekti savo tikslų bei svajonių.

4. Darbo galimybės: Įtraukusis ugdymas gali padėti suaugusiems žmonėms su proto ar psichikos negalia įgyti įgūdžių, reikalingų tam, kad galėtų dalyvauti darbo rinkoje. Tai gali apimti mokymąsi konkretaus amato ar profesijos įgūdžių, taip pat įgyti praktinę darbo patirtį per praktiką arba kitas į darbą orientuotas programas. Tai gali padėti sumažinti jų priklausomybę nuo socialinių išmokų ir suteikti jiems galimybę pasiekti ekonominį nepriklausomumą – tapti nebe išmokų gavėjais, bet mokesčių mokėtojai.

Mes turime sutarti ir susitarti, kad įtraukusis ugdymas yra žingsnis teisingesnės visuomenės kūrimo link. Trauktis atgal nebegalime.

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/2191196/ministerija-nepritaria-seimo-nariu-siulymams-del-itraukiojo-ugdymo-paliekama-erdve-piktnaudziavimui