Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Investicijų projektai

« MARIJAMPOLĖJE TĘSIAMA INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA

DISKUSIJA: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA NEGALIĄ TURINTIEMS ŽMONĖMS »

INVESTICIJŲ PROJEKTAI
Grupinio gyvenimo namų projekto vizualizacija - vieno aukšto namas su keturšlaičiu stogu. pusė namo apkalta lentelėmis, kita pusė - skalūno daailylentėmis. Matyti du langai. Namas stovi pievoje, toliau fone - medžiai.
Grupinio gyvenimo namų projekto vizualizacija

Gyvenamosios paskirties grupinio gyvenimo namų proto ar psichikos negalią turintiems neįgaliems suaugusiems statinio statybos tipinis projektas;

Gyvenamosios paskirties grupinio gyvenimo namų proto ar psichikos negalią turintiems neįgaliems suaugusiems statinio statybos tipinis projekto architektūrinės dalies .dwg failai

Leidimas naudoti ir koreguoti gyvenamosios paskirties grupinio gyvenimo namų proto ar psichikos negalią turintiems neįgaliems suaugusiems statinio statybos tipinį projektą;

Parengti investicijų projektai 6 šalies regionuose:

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių regione;
Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Marijampolės regione;
Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Kauno regione;
Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Tauragės regione;
Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilniaus regione;
Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių regione.