Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MARIJAMPOLĖJE TĘSIAMA INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA

hillary-ungson-TdpSX7XAcKo-unsplashLietuvoje aktyviai įgyvendinama institucinės globos pertvarka, kurios tikslas – sukurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias, pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje. Pertvarka vykdoma dviem etapais. I etapo tikslas – pertvarkai reikalingų sąlygų sukūrimas ir paslaugų teikimas, didinant esamų paslaugų prieinamumą, o II, šiuo metu įgyvendinamo, pertvarkos etapo metu numatoma sukurti ir pradėti teikti naujų formų bendruomenines paslaugas proto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms.

Projekto metu bus vystomos keturių rūšių naujos paslaugos proto ir psichikos negalią turintiems darbingo amžiaus neįgaliesiems: socialinių dirbtuvių paslaugos, apsaugoto būsto paslaugos, įdarbinimo su pagalba paslaugos ir pagalbos priimant sprendimus paslaugos.

Šalyje vis dar veikia 38 stacionarios globos įstaigos neįgaliesiems, kuriose gyvena apie 6,1 tūkst. suaugusių žmonių, turinčių proto ar psichikos negalią. Šių žmonių kontaktai su visuomene labai riboti, jų izoliacija nekuria bendryste ir lygiavertiškumu pagrįstų santykių su kitais visuomenės nariais. Vykdomos institucinės globos pertvarkos dėka bus užtikrintas neįgaliųjų įsitraukimas į visuomenę ir jų kaip individualių asmenybių nepriklausomumas.

Marijampolėje numatoma statyti 6 grupinio ir (ar) savarankiško gyvenimo namus psichikos ir (arba) proto negalią turintiems asmenims, kuriuose gyvens 57 neįgalieji. Bus nupirkti 3 trijų kambarių butai apsaugoto būsto paslaugoms teikti, įkurtos socialinės dirbtuvės. Grupinio ir (ar) savarankiško gyvenimo namuose gyvens 50 psichikos ir (ar) proto negalią turinčių asmenų, 7 negalią turintys vaikai, 9 asmenys įsikurs apsaugotame būste. Sukurtoje infrastruktūroje apsigyvens Didvyžių, Kalvarijos socialinės globos namų bei Marijampolės savivaldybės gyventojai, įvertinus jų individualius poreikius bei savarankiškumo lygį.

Taip pat buvo atlikta partnerių, kurie neįgaliesiems teiks socialines paslaugas, atranka. VšĮ „Sonatos namai“ teiks trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą grupinio gyvenimo namuose (vaikai su negalia), VšĮ Marijampolės senjorų ir neįgaliųjų dienos centras „Židinys“ aptarnaus atvykstančius į socialines dirbtuves, viešoji įstaiga Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras rūpinsis apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose, trumpalaike ir ilgalaike socialine globa grupinio gyvenimo namuose, o VšĮ „Sprendimų ratas“ teiks apsaugoto būsto paslaugas.

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijas, Savivaldybės administracija parinko žemės sklypus grupinio ir (ar) savarankiško gyvenimo namams statyti ir eksploatuoti. Savivaldybės taryba patvirtino konkrečius sklypus pertvarkos infrastruktūrai sukurti. Planuojama, kad namai bus statomi Tarpučių g. 107, Gardino g. 4, A. J. Greimo g. 92, Vasaros g. 73, Uosių g. 2 ir Gedimino g. 27A.