Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šviesiame fone tamsiomis raidėmis užrašyta „tinklaveikos veiklos“.

Tinklaveikos veiklos Institucinės globos pertvarkos projekte

Viena iš Institucinės globos pertvarkos projekto įgyvendinimo priemonių – tinklaveikos veikla.

Kas yra tinklaveika? Tinklaveika yra nuolatinio bendravimo ir bendradarbiavimo tarp visų pertvarkos projekto dalyvaujančių subjektų (paslaugų gavėjų (žmonių su intelekto ir (ar) psichosocialine negalia) ir teikėjų bei kiekvieno tarpusavy) užtikrinimas.

Kas užtikrina tinklaveiką? Sklandžią tinklaveiką užtikrina projekte dirbantys tinklaveikos specialistai (anksčiau buvo vadinami regionų ekspertais).

Kaip užtikrinama tinklaveika?

Projekte dalyvaujantys regionų tinklaveikos specialistai:

– palaiko ryšį tarp socialinių paslaugų srities specialistų, asmenų su intelekto ir (ar) psichikos negalia, jų šeimų (globėjų, rūpintojų); 

– koordinuoja AV (atvejo vadybos) ir SD (socialinių dirbtuvių) veiklas regionuose; 

– teikia metodinę pagalbą savivaldybėms ir socialiniams partneriams dėl paslaugų plėtros asmenims su negalia; 

– teikia profesionalią pagalbą, analizuoja kylančius iššūkius ir teikia siūlymus dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų įgyvendinimo; 

– skatins bendradarbiavimą ir sąveiką tarp visų subjektų, dalyvaujančių pertvarkos procese. 

Tinklaveikos specialistas – nepakeičiamas projekto įgyvendinimo veikėjas. Būtent šis specialistas prižiūri projekto idėjų ir reikalavimų realų įgyvendinimą, stebi ir vertina tai sąveikoje su paslaugų gavėjais. Tad visai netrukus „Institucinės globos pertvarkos“ Facebook paskyroje pristatysime naują rubriką „Eksperto diena“ ir papasakosime apie eksperto dienos darbus, iššūkius, tuo pačiu kviesime Jus užduoti klausimus ekspertams, pasidalinti savo patirtimi ir įžvalgomis. Sekite naujienas!