Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tarptautiniai teisės aktai

JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJA IR JOS FAKULTATYVUS  PROTOKOLAS 

JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS 43 STRAIPSNIO 2 DALIES PATAISA

JT ALTERNATYVIOS VAIKŲ GLOBOS GAIRĖS (anglų kalba)

Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje

Europos konvencija dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo

1961 m. Konvencija dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos teisės nepilnamečių apsaugos priemonių srityje

1980 m. Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

1996 m. Konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje