Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

APSKRITOJO STALO DISKUSIJA: PERTVARKA PAVYKS, JEIGU PAKAKS BUDINČIŲ GLOBOTOJŲ IR NUOLATINIŲ GLOBĖJŲ

14Institucinės globos pertvarkos projektui einant į pabaigą, vakar Tauragėje surengta apskritojo stalo diskusija, kurioje pristatyta institucinės globos pertvarkos projekto įgyvendinimo eiga, diskutuota apie vaikų globos pertvarkos procesus regiono savivaldybėse, pasidalinta patirtimi apie budinčių globotojų paslaugų organizavimą bei palydimosios globos paslaugų teikimą.

Tauragės regiono pertvarkos procesų ekspertė Marijona Janavičienė ne tik išsamiai apžvelgė pertvarkos projekto eigą, bet diskusijos dalyvius supažindino ir su naujai parengtais dokumentais, netrukus įsigaliosiančių teisės aktų pakeitimų nuostatomis, kurios skirtos vaikų globos pertvarkai įgyvendinti.

„Nuo 2020 m. gruodžio 31 d. likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinę riziką patiriantiems vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.) negali būti teikiama vaikų socialinės globos namuose. O, įgyvendinant LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, jau nuo 2020 m. sausio 1 d. kiekviena savivaldybė turi užtikrinti vaiko laikinąją priežiūrą tuo atveju, kai nustatomas vaiko apsaugos poreikis“, – informavo M. Janavičienė.

Susitikimo metu aptarti globos namuose gyvenančių vaikų skaičiai, planuojami įsigyti bendruomeniniai vaikų globos namai, diskutuota apie globėjų motyvaciją ir jiems mokamą atlygį bei kitas išmokas.

Šilalės ir Tauragės r. savivaldybių atstovai pasidalijo patirtimi apie tai, kaip vyksta šeimų paieškos, kad vaikai nepatektų į instituciją, o būtų laikinai apgyvendinami šeimose. Pasak Šilalės r. savivaldybių atstovų, kitų metų pradžios, kai vaikų nebus galima apgyvendinti institucijoje, jų savivaldybėje laukiama be nerimo, nes yra parengti keturi budintys globotojai, su trimis iš jų šiuo metu jau pasirašytos sutartys.

Apie budinčių globotojų veiklos organizavimą ir paslaugų tęstinumo užtikrinimą Tauragės r. savivaldybėje patirtimi pasidalino Tauragės šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ koordinatorė Aušra Partsvania. Ji diskusijos dalyviams pristatė  šios paslaugos naudą bei supažindino su paslaugų gavėjų, kurios pasinaudojo šia paslauga, atsiliepimais. „Globa šeimoje iš visų globos formų yra svarbiausia ir palankiausia forma vaiko asmenybės vystymuisi, todėl būtina visokeriopa pagalba globėjams“, – sakė pranešėja ir kaip gerąją Tauragės r. savivaldybės patirtį įvardino tai, kad pasibaigus bandomosios budinčių globotojų paslaugos teikimui, rajono savivaldybė toliau tęs paslaugą ir teiks visą reikiamą pagalbą globėjams, tam numatydama lėšas iš savivaldybės biudžeto.

Bandomosios palydimosios globos paslaugų įgyvendinimo situaciją apžvelgė paslaugų teikėjo UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ direktorė Kristina Jurjonė ir projektų vadovė Eglė Galkutė. Pristatymų metu dalyviai išgirdo apie palydimosios globos paslaugų pagrindinius principus, paslaugos privalumus ir iššūkius su kuriais susiduriama įgyvendinant pilotinius projektus. Pristatyti palydimosios globos paslaugų teikimo procesai ir rezultatai Tauragės regiono ir Šilutės r. savivaldybėse.

 Susitikimo dalyviai vienbalsiai pritarė, kad Institucinės globos pertvarka sėkmingai bus įgyvendinta tik tuo atveju, jeigu pakaks budinčių globotojų ir nuolatinių globėjų. Pagėgių savivaldybės atstovai minėjo, kad politikai svarsto didinti išmokas globėjams. Tauragės r. savivaldybei pasiūlyta rasti galimybių finansiškai skatinant socialinius globėjus, mokant pagalbos pinigus, kaip tai daro kitos savivaldybės.

Diskusijoje dalyvavo Tauragės regiono ir Šilutės r. savivaldybių socialinės paramos skyrių vedėjai ir specialistai, pertvarkoje dalyvaujančių ir kitų vaikų globos ir kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai, bandomųjų paslaugų teikėjai.