Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Atvejo vadybos paslauga vaikams, turintiems proto ar psichikos negalią, bus teikiama ir Klaipėdos regione

kartuŠiandien pasirašyta atvejo vadybos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, bandomosios paslaugos sutartis su labdaros ir paramos fondu „Algojimas“ dėl paslaugos įgyvendinimo Klaipėdos regione.

Praėjusią savaitę taip pat pasirašyta sutartis dėl paslaugos įgyvendinimo Kauno ir Vilniaus regionuose, tad iš viso ši naujo tipo bandomoji paslauga bus įgyvendinama trijuose Lietuvos regionuose.

Atvejo vadybos paslauga yra individualizuota ir kompleksiškai teikiama paslauga vaikui, kuriam pirmą kartą nustatytas neįgalumas, bei jo šeimai arba globėjams. Paslaugos tikslas –  padėti šeimai išgyventi stresą, patiriamą kartu su vaiko su negalia atsiradimu, užtikrinant vaiko visapusišką raidą, lavėjimą ir ugdymą. Tai įgyvendinama organizuojant paslaugas, koordinuojant jų teikimą, nuolat peržiūrint gaunamas paslaugas, nustatant žmonių su negalia individualius poreikius ir galimybes.

Įprastai specialistai dėmesį koncentruoja į vaiko sutrikimo korekciją ir mažai reaguojama į visos šeimos, kaip sistemos, poreikius. Tinkama psichosocialinė aplinka vaiką su negalia auginančioje šeimoje, jos sėkminga socialinė integracija galima tuomet, kai yra kompetentinga parama iš šalies. Taigi šios paramos tikslas – parama šeimai kaip sistemai.

Institucinės globos pertvarkos projektas svarbus tuo, kad sudaro galimybę sukurti arba pritaikyti ir išbandyti Lietuvoje naujas paslaugas. Taip galima jas įvertinti, išanalizuoti, gauti grįžtamąjį ryšį, kaip jos veikia, ką reiktų tobulinti. Išbandžius praktikoje ir pasiteisinus, aktualu ieškoti galimybių toliau tokias paslaugas tęsti, bendradarbiaujant su savivalda. Tie, kurie būna išbandę paslaugas, jau gali savo patirtimi dalintis ir su kitais, būti ekspertais toje srityje. Svarbu ir tai, kad žmonės, kuriems reikia pagalbos, projekto metu jau gauna paslaugas, taigi gaunama reali nauda čia ir dabar.

Bendruomeninių paslaugų žemėlapį galite rasti čia.