Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

BALSAVIMO REZULTATAI: SAVARANKIŠKI PSICHIKOS/PROTO NEGALIĄ TURINTYS ASMENYS GALI GYVENTI IŠNUOMOTAME BŪSTE

Be pavadinimoInstitucinės globos pertvarkos projektas vyksta jau penktus metus. Prieš 2 mėnesius startavo antrasis Projekto etapas – „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kurio metu pradėtos vystyti keturių rūšių naujos paslaugos proto ir psichikos negalią turintiems darbingo amžiaus neįgaliesiems:

1) socialinių dirbtuvių paslaugos,

2) apsaugoto būsto paslaugos,

3) įdarbinimo su pagalba paslaugos,

4) pagalbos priimant sprendimus paslaugos.

Institucinės globos pertvarkos projekto Facebook profilyje jo lankytojų klausėme: „Ar sutinkate, kad savarankiškiems psichikos/proto negalią turintiems asmenims būtų suteikta galimybė gyventi išnuomotame būste (bute, name)?“

Balsavimas parodė, kad didžioji dalis respondentų (80 proc.) pritaria, jog savarankiški psichikos/proto negalią turintys asmenys gali gyventi išnuomotame būste (bute, name), o likęs penktadalis balsavusiųjų turi priešingą nuomonę.

Gytis Baltrūnas, Institucinės globos pertvarkos projekto koordinuojantis ekspertas pritaria respondentų daugumai. Pasak jo, psichikos ir (ar) proto negalią turintys žmonės tikrai gali gyventi bendruomenėje jiems išnuomuotuose butuose, teikiant jiems profesionalias socialines paslaugas. “Kas yra socialinės paslaugos gyvenantiems apsaugotame būste? Tai kuomet socialinis darbuotojas ne darbus daro už negalią turintį asmenį, o su juo susitaria, jeigu reikia – net įtikina, kad su neįgaliojo gyvenimu susijusius darbus jis padarytų pats. Tuo pačiu neįgaliajam priskirtas socialinis darbuotojas vykdo psichikos ligos atkryčio prevenciją ir pasiūlo reikalingas paslaugas, esančias bendruomenėje . Gaudami tokias paslaugas proto ir (ar) psichikos negalią turintys asmenys bute savarankiškai gali gyventi net ir ilgą laiką. Tai liudija ne tik užsienio, bet jau ir Lietuvos patirtis”, – sako G. Baltrūnas.

Anot eksperto, svarbu tai, kad apsaugoto būsto paslaugai teikti nuomojami butai nereikalauja didelių investicijų, leidžia lanksčiai reaguoti į pasikeitusį paslaugų gavėjų skaičių, nes nutraukti ar sudaryti naujas nuomos sutartis galima greitai.

Šio projekto tikslas – bendruomeninių paslaugų plėtra darbingo amžiaus asmenims, turintiems psichikos/proto negalią. Bendruomeninės paslaugos – tai alternatyva institucinei globai įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros ir kt. paslaugos, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius bei skatina paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje ir socialinę įtrauktį.

Projektas svarbus tuo, kad sudaro galimybę sukurti arba pritaikyti ir išbandyti Lietuvoje naujas – institucinei globai alternatyvias paslaugas, kurias galima įvertinti, išanalizuoti, gauti grįžtamąjį ryšį, kaip jos veikia, ką reikėtų tobulinti. Išbandžius praktikoje ir pasiteisinus, aktualu ieškoti galimybių toliau tokias paslaugas tęsti bendradarbiaujant su savivalda. Tie, kurie būna išbandę paslaugas, jau gali savo patirtimi dalintis ir su kitais, būti ekspertais toje srityje. Svarbu ir tai, kad žmonės, kuriems reikia pagalbos, projekto metu jau gauna paslaugas, taigi gaunama reali nauda čia ir dabar.

 Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-05-01 – 2023-04-30.