Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bendruomenėse dirbantiems specialistams pristatytos bandomosios pertvarkos paslaugos

mokymaiLietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos organizuotuose bendruomenėse dirbančių specialistų mokymuose pristatyta bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra žmonėms, turintiems proto ar psichikos negalią.

Institucinės globos pertvarkos neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertė Lina Gulbinė dalyvius supažindino su pertvarkos projekto bandomosiomis paslaugomis ir jų teikimo patirtimis, pasiektais rezultatais, projekto eiga.

„Apsaugoto būsto paslauga šiuo metu išbandoma keturiuose regionuose – Vilniaus, Utenos, Šiaulių ir Tauragės, ja naudojasi apie 20 paslaugos gavėjų. Laikino atokvėpio paslauga įstaigoje ir namuose iš viso pagelbėjo jau per 180 žmonių. Šiuo metu startavusi naujovė – asmeninio asistento paslauga. Ji išbandoma Kauno ir Šiaulių regionuose, o paslauga, skaičiuojama, pasinaudos 50 žmonių“, – pristatė ekspertė.

Asmeninio asistento pagalba – tai namų ir viešojoje aplinkoje individualiai žmogui iki 4 val. per parą teikiama asmeninio asistento paslauga, įgalinanti žmogų būti savarankišku ir užtikrinanti svarbiausias veiklos funkcijas (tokias kaip asmens higiena, mityba, judumas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

„Kaip rodo patirtis, teikiant paslaugą pasitaiko tokių iššūkių kaip asmeninio asistento ir paslaugos gavėjo nesuderinamumas, diskusinės situacijos dėl paslaugos gavėjų tėvų, globėjų klaidingų lūkesčių, be to, reikalingas tam tikras paslaugos adaptacinis periodas. Tačiau paslaugos nauda – didelė, o pati paslauga labai laukta ir reikalinga“, – teigė L. Gulbinė.

Dalyviams taip pat pristatyta socialinių dirbtuvių koncepcija ir įdarbinimo su pagalba paslauga.

„Pastebima, kad dažnai žmonės su proto ar psichikos negalia yra nusivylę, nuo savęs nusimetę atsakomybę, teigiantys, kad nieko jie patys nežino, niekas jiems nesiseks. Tikimės, kad socialinės dirbtuvės ne tik suteiks prasmingo užimtumo žmonėms, turintiems proto ar psichikos negalią, bet padės jiems (ir visuomenei) patikėti savo galimybėmis, pamatyti savo galias ir išeiti iš savo neįgalinimo“, – sako ekspertė L. Gulbinė.

Socialinių dirbtuvių esmė yra darbinių įgūdžių formavimas atliekant realias darbo užduotis, siekiant ugdyti bendrus ir specifinius darbinius gebėjimus bei didinti įsidarbinimo galimybes. Tokias paslaugas gali teikti ne pelno siekianti bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, skyrius ar kitas organizacinis vienetas, kuriame vykdoma asmenų darbinio užimtumo veikla, nesusijusi su darbo santykiais, siekiant pagaminti rinkoje paklausius produktus ar teikti paslaugas.

Įdarbinimo su pagalba paslaugos tikslas – padėti darbingo amžiaus asmeniui, kuris nori ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje, tačiau dėl savo negalios pobūdžio ir (ar) visuomenėje vyraujančios diskriminacijos negali rasti darbo ir (ar) įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje, rasti tinkamą ir patinkantį darbą pagal savo gebėjimus ir rinkos galimybes bei suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje. Projekto rėmuose paslauga jau startavo Vilniaus ir Kauno regionuose.

Specialistai ypač domėjosi paslaugų organizavimo, savivaldybių skatinimo pirkti paslaugas iš nevyriausybinių organizacijų ir paslaugų apmokestinimo klausimais.