Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

BUDINTIS GLOBOTOJAS: KOKS TAI DARBAS IR KĄ REIKIA ŽINOTI, NORINT JUO TAPTI

alexander-dummer-150646-unsplashVisuotinai sutarta, kad smurtas prieš vaiką nėra toleruotinas. Tais atvejais, kai vaikui likti biologinėje šeimoje nesaugu, geriausia, kad jis iš karto patektų į šeimą, galinčią suteikti jam rūpestį ir šilumą. Paprastai tai būna vaiko giminaičiai ar kiti jam emociškai artimi žmonės (pavyzdžiui, krikštatėviai, seneliai), galintys ir gebantys tinkamai pasirūpinti vaiku.

Deja, tai įmanoma ne visada. Tokiais atvejais šeimai gelbsti specialius mokymus baigę žmonės – budintys globotojai, – kurie, nors ir nebūdami susiję su vaiku giminystės ryšiais, žino, kaip suteikti vaikui emocinį ir fizinį saugumą. Taip vaikas patiria mažesnį stresą, kol jo šeimai bus suteikta pagalba ir bus saugu sugrįžti į namus.

Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai be tėvų globos likusį vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą.

Šiuo metu Lietuvoje yra 204 budintys globotojai.

Ne vien pilietiškumo išraiška, bet ir vaiko priežiūros veikla

„Budinčio globotojo veikla – tai ne vien gerumo, pilietiškumo išraiška. Budintis globotojas savo veiklai deklaruoti yra įsigijęs individualios veiklos pažymėjimą, atlygis jam mokamas Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu. Atlygis mokamas net ir tais atvejais, kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko“, – sako Audrius Natkevičius, Institucinės globos pertvarkos projekto vaiko ir šeimos gerovės ekspertas.

Minimalus  atlygio budinčiam globotojui dydis – 1 minimalios mėnesinės algos dydis per mėnesį.

Tikslas – grąžinti vaiką į šeimą

Pasak A. Natkevičiaus, Globos centro darbuotojai yra tarsi tarpininkai ir pagalbininkai ne tik budintiems globotojams, bet ir laikinai vaiko priežiūros netekusiems tėvams: „Globos centras teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat bendradarbiauja su specialistais, kurie teikia pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekiant grąžinti vaiką atgal į šeimą“.

Budintiems globotojams Globos centras taip pat organizuoja laikino atokvėpio paslaugas – kai asmuo nori atostogauti, serga arba tiesiog, kad „neperdegtum“. Jos teikiamos budinčio globotojo ir Globos centro susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus, išskyrus nenumatytus atvejus (pvz., budinčio globotojo ligos atveju).

Kur kreiptis, jeigu norite tapti budinčiu globotoju

Jei norite tapti budinčiais globotojais, esate kviečiami kreiptis į savo gyvenamosios teritorijos savivaldybę. Čia jus nukreips į savivaldybėje veikiančią įstaigą, vykdančią Globos centro funkcijas. Didžiuosiuose miestuose jų yra net keletas.

Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys. Jei norinčiojo būti budinčiu globotu šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 5.

„Budinčiu globotoju tapęs asmuo gali konkrečiai įvardyti, kiek vaikų, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką (-us) įsipareigoja prižiūrėti. Budintis globotojas priima globoti krizinėje situacijoje atsidūrusį vaiką, kai jį reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje. Įprastai globa trunka iki 12 mėnesių“, – paaiškina A. Natkevičius.

Kokius reikalavimus reikia atitikti?

Norintieji tapti budinčiais globėjais turi būti 21-65 metų amžiaus, turėti ne žemesnį nei vidurinis išsilavinimą. Reikės baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį – šie mokymai nemokami. Baigus mokymus, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys parengs išvadą dėl pasirengimo tapti budinčiu globotoju.

Beje, budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.