Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ĮDARBINIMAS SU PAGALBA: NEGALIĄ TURINTYS ŽMONĖS PUIKIAI ATLIEKA JIEMS PAVESTUS DARBUS

darbeDėl vis dar gajos stigmos apie proto ir (ar) psichikos negalią, ją turintys žmonės vis dar jaučiasi atstumti darbdavių ir kitų visuomenės narių. „Yra tekę girdėti ne vieną atvejį, kai darbdavys, išgirdęs, kad žmogus turi psichikos negalią, išsigąsta ir pasako, kad rado kitą darbuotoją. Todėl psichikos sunkumų turintys žmonės paprastai linkę slėpti savo negalią, kad nebūtų atstumti. Taip yra dėl to, kad visuomenė iš tiesų bijo to, ko nesupranta“, – įmonės „Inlinen“ įdarbinimo tarpininkė Jurgita Gračiovienė.

Proto ir (ar) psichikos negalią turintiems žmonės, kurie nori dirbti, atspirties tašku gali tapti įdarbinimo su pagalba paslauga. Institucinės globos pertvarkos projekto Neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertė Simona Artimavičiūtė-Šimkūnienė sako, kad įdarbinimas su pagalba – tai socialinė paslauga, kurios tikslas – padėti darbingo amžiaus asmeniui, kuris nori ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje, tačiau dėl savo negalios pobūdžio ir (ar) visuomenėje vyraujančios diskriminacijos negali rasti darbo, įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje. Ši paslauga susideda iš konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo asmeniui atliekant įsidarbinimo procedūras.

„Ratifikavus Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją įsipareigojome apsaugoti ir užtikrinti visų negalią turinčių asmenų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis, laisvėmis. Taigi, ši paslauga ne tik aktuali, bet ir būtina. Ji yra dalis socialinių paslaugų tinklo, kuriuo siekiama palengvinti negalią turinčio asmens kasdienį gyvenimą, skatinti jų savarankiškumą ir įprastą gyvenimą bendruomenėje“, – paaiškina S. Artimavičiūtė-Šimkūnienė.

„Neįgaliesiems teikdami įdarbinimo su pagalba paslaugą norime pasakyti, kad dirbti gali visi, visi turi tokią teisę. Nėra jokios svarios priežasties, kodėl asmuo su proto ir (ar) psichikos negalia negalėtų dirbti. Su šia paslauga norime pasiekti dvi auditorijas: darbdavius ir bendruomenę bei proto ir (ar) psichikos negalią turinčius darbingo amžiaus asmenis. Svarbu šviesti darbdavius, parodyti jiems, kad kiekvienas žmogus gali dirbti nepriklausomai nuo jo negalios pobūdžio. Darbdaviams paaiškiname, kokios yra galimybės pritaikyti darbo aplinką, o tuo pačiu akcentuojame, kokią didelę naudą gauna ir darbo bendruomenė bei bendruomenė apskritai. Juk kuo daugiau įvairių, skirtingų žmonių aplink mus yra, tuo mes tampame empatiškesni, imame pažinti vienas kitą. Taip ilgainiui ima nykti visos ribos tarp mūsų skirtumų“, – sako Pertvarkos projekto ekspertė.

Pasak S. Artimavičiūtės-Šimkūnienės, svarbu paminėti, kad įdarbinimo su pagalba paslaugos teikėjas labai daug dėmesio skiria išsiaiškinti žmogaus stipriąsias savybes, jo socialinius, darbinius įgūdžius ir pagal tai pasiūlyti jam tinkamiausią variantą. Kaip viskas vyksta? „Su žmogumi visada būna įdarbinimo specialistas: padeda paruošti gyvenimo aprašymą, pasiruošti ir nusiteikti darbo pokalbiui, palydi jį, jei to reikia. Dar labai svarbu tai, kad visą laikotarpį, kol žmogus dirba, jis turi lydimąją pagalbą įsidarbinus. Tai padeda asmeniui įsitvirtinti darbo vietoje, pagal poreikius apmokant socialinių ar darbo įgūdžių, palaikant ryšį su darbdaviu ar tiesiog būnant draugu, kai norisi papasakoti apie dieną, sunkumus, išgirsti patarimą. Jei matyti, kad be pagalbos asmuo negalėtų atlikti tiesioginių darbo užduočių, jam skiriama darbo asistento pagalba“, – sako Pertvarkos projekto ekspertė.

Bandomoji įdarbinimo su pagalba paslauga nuo 2019 m. kovo iki 2020 m. balandžio teikiama Vilniuje ir Kaune. Ja pasinaudojo 26 asmenys.

Pasak S. Artimavičiūtės-Šimkūnienės, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM yra parengęs projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kuriame suplanuotos teikti 4 paslaugos: socialinės dirbtuvės, pagalba priimant sprendimus, apsaugotas būstas ir įdarbinimas su pagalba. Įdarbinimo su pagalba paslauga ateityje bus teikiama Kauno, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Vilniaus regionuose.

  • Dauguma žmonių, turinčių negalią, norėtų dirbti, tačiau dėl neigiamo visuomenės požiūrio, negalios specifikos ar nepritaikytos aplinkos ir darbo sąlygų darbą iš jų turi labai mažai.
  • Tokia padėtis daro didžiulį poveikį visuomenei bei kiekvienam negalią turinčiam asmeniškai. Pragyvenimo šaltiniu tampa pašalpos, smarkiai apsiriboja socialinis gyvenimas bei santykiai su artimaisiais, surenkama mažiau mokesčių.
  • Įdarbinimo su pagalba paslauga siekiama keisti bendruomenėje vyraujančias nuostatas ir požiūrius.
  • Įdarbinimo su pagalba paslaugos tikslas – padėti darbingo amžiaus asmeniui, kuris nori ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje, rasti tinkamą ir patinkantį darbą pagal gebėjimus ir rinkos galimybes ir suteikti jam tolesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje.