Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Išlydėtuvės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose

Viena vilniečių šeima, nuvykusi į Klaipėdą susipažinti su siūlomais globoti vaikais: broliuku ir sesute, sužinojo, jog jų motina neseniai susilaukė dar vieno kūdikio, kurio taip pat neaugins.  Šeima nusprendė į savo namus ir širdis priimti dar vieną vaiką – jų sesutę! Pavyzdžių, kuomet į šeimas priimamas ne vienas, o keli vaikai, vis daugėja.

Nuo š.m. sausio 1 d. iki š.m. gruodžio 5 d. 70 šeimų (sutuoktinių poros) ir 5 nesusituokę asmenys (moterys) įvaikino 82 tėvų globos netekusius vaikus. Įvaikintos 41 mergaitė ir 41 berniukas. 71 vaikai nuo 0 iki 3 metų amžiaus,  8 vaikai nuo 4 iki 6 metų amžiaus, 2 vaikai  nuo 7 iki 9 metų amžiaus bei 1 vaikas nuo 10 iki 14.

17 vaikų įvaikino biologinės/nio motinos/tėvo 15 sutuoktinių. Įvaikinti vaikai: 1 vaikas nuo 0-3 metų amžiaus, 4 vaikai – 4-6 metų amžiaus, 5 vaikai – 7-9 metų, 4 vaikai – 10-14 metų amžiaus, 3 vaikai 15-17 metų.

Ilgą laiką buvo manoma, kad tik šeimos, neturinčios atžalų, įvaikina be tėvų globos likusius vaikus, taip pat vis vyrauja nuomonė, jog įvaikinimo procesas sudėtingas. Tačiau pastaruoju metu išryškėjusios įvaikinimo proceso tendencijos paneigia tokią nuomonę:

Šiuo metu norinčių įvaikinti LR piliečių, nuolat gyvenančių LR, sąraše yra 32 laukiančios šeimos, kurios jau yra įvaikinusios vaiką. Iš jų 3 šeimos – turi po 2 įvaikintus vaikus.

Šiuo metu norinčių įvaikinti LR piliečių, nuolat gyvenančių LR, sąraše yra 32 šeimos, kurios turi biologinių nepilnamečių vaikų. Iš jų 1 laukianti šeima turi tris biologinius vaikus, o 2 šeimos – po keturis.

Iki 2017 m. gruodžio 5 d. iš 69 įvaikinusių šeimų, 33 šeimos jau turėjo vaikų (biologinių, iš ankstesnių santuokų ar įvaikintų vaikų). Iš 69 įvaikinusių šeimų, auginančių įvaikintus vaikus: 9 šeimos (sutuoktinių poros) įvaikino antrą kartą, 2 šeimos (sutuoktinių poros) įvaikino trečią kartą.

2017 m. lapkričio 30 d. duomenimis, Tarnybos tvarkomoje Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąraše yra 135 pageidaujančios įvaikinti šeimos ar asmenys. Iš jų – 24 šeimos (asmenys) sutiko įvaikinti pasiūlytus vaikus arba globoja norimus įvaikinti vaikus, 14 šeimos (asmenys) jau pateikė dokumentus teismui dėl įvaikinimo, 25 šeimos laikinai globoja vaikus iki tol, kol bus galima įvaikinti vaiką/ tvarkomas vaiko teisinis statusas dėl įvaikinimo, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka (vaikai rasti „gyvybės langelyje“, palikti sveikatos priežiūros įstaigose, ar kitose vietose ir kt.), 5 šeimoms pateiktas vaiko pasiūlymas ir 57 šeima (asmenys) laukia pasiūlymų įvaikinti vaikus.