Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jurbarko rajono savivaldybė sutiko perimti Skalvijos vaikų globos namų savininko teises ir pareigas

Kovo 29 dienos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje daugiausia diskusijų tarybos nariams sukėlė klausimas susijęs su ne vienerius metus Lietuvoje vykstančia institucine vaikų globos įstaigų pertvarka, t. y. ilgus metus atidėliotas ir nespręstas klausimas dėl Skalvijos vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų perėmimo iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Nepavykus šio klausimo išbraukti iš tarybos posėdžio darbotvarkės, jį teko svarstyti iš esmės, kad savivaldybė būtų pasirengusi jau nuo 2018 m. liepos 1 d. užtikrinti bendruomeninių vaikų globos namų funkcijos vykdymą, kaip to reikalauja įsigaliojęs Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 52 straipsnis.

„Jurbarko rajono savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai svarstė bent kelias galimas alternatyvas minėtu klausimu – perimti Skalvijos vaikų globos namus, steigti savivaldybės įstaigą arba naudotis kitų savivaldybių įstaigų arba globėjų teikiamomis paslaugomis. Įvertinus visas aplinkybes, susijusias su esamų daugiau kaip 30 darbo vietų išsaugojimu, bei realias galimybes gauti papildomą finansavimą iš jau pradėtų vykdyti ir artimiausiu metu numatytų institucinei pertvarkai įgyvendinti skirtų ES programų bei užsitikrinus papildomą finansavimą pereinamajam kelių metų laikotarpiui, savivaldybės administracija parengė sprendimo projektą duoti sutikimą tokiam teisių ir pareigų perėmimui“, – pažymi Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.

„Visos kitos alternatyvos būtų itin skausmingos, prarandant darbo vietas ir taptų papildoma finansine našta savivaldybės biudžetui“, – patvirtina savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė.

„Šis tarybos narių sutikimas yra pirmas žingsnis Skalvijos vaikų globos įstaigos perėmimui, bet prieš tai turėsime dar ne vieną susitikimą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovais, kol galutinį sprendimą priims Vyriausybė“, – akcentuoja meras Skirmantas Mockevičius ir atkreipia dėmesį, kad apie numatomus pokyčius Skalvijos vaikų globos namų vadovai buvo informuoti, o galimos alternatyvos viešintos komitetų posėdžiuose ir susitikimuose su bendruomenėmis teikiant savivaldybės tarybos, mero ir administracijos veiklos ataskaitas.

Balandžio mėnesį iškėlus likusius šių namų globotinius į bendruomeninius vaikų namus, pastatai liks tušti, todėl Viešvilės miestelio bendruomenei itin aktualus tolimesnis jų likimas. „Derybiniai procesai vyksta gana sėkmingai ir tikimės sulaukti palankaus Krašto apsaugos ministerijos apsisprendimo“, – patvirtino meras Skirmantas Mockevičius kalbėdamas apie savivaldybės vadovų susitikimus ir bandymus susitarti su Krašto apsaugos ministerijos vadovybe dėl šių pastatų komplekso, kol kas dar priklausančio Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, perdavimo Krašto apsaugos ministerijos poreikiams.