Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kandidatų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įdarbinimo proceso tobulinimas

Visiems mums nelengva naršyti ieškant darbo pasiūlymų, tačiau autizmo spektro sutrikimų (ASS) turintiems žmonėms tai dar didesnis iššūkis. Įsidarbinimo procesas šiai bendruomenei gali kelti daug kliūčių dar net iki to momento, kai jie aplikuoja į konkrečią darbo vietą. Tačiau jeigu darbdaviai atliktų keletą nedidelių korekcijų, būtų lankstesni, situacija iš esmės pasikeistų, – kandidatuoti į darbo vietą galėtų ir autizmo spektro sutrikimų turintys žmonės.

KURTI DARBO POZICIJAS IR IEŠKOTI KANDIDATŲ

Venkite reikalavimų, kurie gali tapti esmine kliūtimi autistams

Sprendžiant dėl darbuotojo kvalifikacijos, venkite reikalavimų, kurie potencialius darbuotojus, turinčius ASS, eliminuotų dėl jų gebėjimų. Pavyzdžiui, tarpasmeninių ar bendravimo įgūdžių poreikį reikalavimų sąraše įrašykite tik tuomet, jei tai yra absoliučiai būtina dirbant. Tiesiog žmonėms, turintiems ASS, gali būti sunku atitikti kitų  žmonių bendravimo lūkesčius. Trumpai tariant, į gyvenimo aprašymą pažvelkite plačiau.

Autism @ Work Playbook“ (PDF) pažymėta, kad žmonių, turinčių ASS, gyvenimo aprašymai ne visada atspindi kandidatų įgūdžius ar patirtį. Darbdaviai turėtų aptarti kvalifikaciją su pačiais kandidatais, kad susidarytų išsamesnį potencialaus darbuotojo sugebėjimų vaizdą.

INTERVIU

Apsvarstykite kitas galimybes, nei sausas interviu

Interviu metu tikrinami ne tik kandidatų įgūdžiai ir kvalifikacija užimti konkrečias pareigas, bet neoficialiai tikrinami ir socialiniai įgūdžiai. Taigi, interviu gali sukelti nerimą kandidatams, turintiems ASS, jie pasijustų silpnesniais, nei iš tikrųjų yra. Todėl, jeigu tik įmanoma, reikėtų apskritai atsisakyti interviu, o vietoj to pasiūlyti kandidatui atlikti veiklą, kuri ir atkleistų jo kompetenciją.

Pavyzdžiui, jei potencialus darbuotojas pretenduoja į duomenų inžinieriaus pareigas, galite paprašyti išspręsti su duomenimis susijusią problemą, kuri dažniausiai iškyla darbe.

Būkite lankstus, jei vis tik renkatės interviu

Jei turite apklausti savo kandidatą, galėtumėte leisti jam bent pasirinkti patogiausią pokalbio metodą. Kai kuriems žmonėms lengviau bendrauti telefonu su vaizdu ar be jo, o kitiems – rašytime forma.

Autism @ Work Playbook“ rašoma, kad darbdavys turėtų:

• Mokyti visus įdarbinimo procese dalyvaujančius asmenis apie autizmą ir interviu metodus, kurie labiau tinkami kandidatams, turintiems ASS.

• Interviu daryti tokiose vietose, kurios atitinka kiekvieno kandidato poreikius, pavyzdžiui, kur nebūtų pašalinio triukšmo.

• Galbūt galėtų paprašyti, kad kas nors paruoštų kandidatą pokalbiui, pavyzdžiui, kad kandidatui surengtų  bandomąjį pokalbį arba pasiūlytų pagalvoti apie galimus atsakymus į dažniausiai užduodamus ar netikėtus klausimus.

• Pasistengti, kad interviu būtų struktūruotas, aiškus.

• Pasilikti laiko nenumatytiems atvejams, kurį kandidatas galėtų panaudoti trumpam poilsiui ar nusiraminimui.

• Supažindinti kandidatą su tuo, koks bus pokalbis: kas dalyvaus, kokiomis temomis bus kalbamasi ir pan.

Tai sumažina stresą ir nerimą dėl nežinomybės, be to, padeda pokalbio dalyviams pasiruošti psichologiškai.  

Tokia pokalbio eiga suteikia ir papildomų žinių: padeda atskleisti kandidato poreikius, susijusius su kelione į darbą, gyvenamąja vieta, galimybes derinti darbo ir šeimos poreikius ir pan.

• Suteikti galimybę darbo ieškantiems žmonėms prisistatyti įvairiais būdais: žodžiu, raštu, garsu ar pan.

• Iki minimalaus sumažinti interviu su kandidatu dalyvaujančių žmonių skaičių.

• Bendraujant su kandidatu vartoti tiesioginę žodinę kalbą.

• Užduoti po vieną klausimą ir įsitikinti, ar asmuo jį supranta teisingai.

• Leisti pokalbyje dėl darbo dalyvauti kandidatui padedančiam asmeniui, pavyzdžiui, įdarbinimo specialistui.

• Iš anksto nusiteikti, kad pokalbis gali vykti ne pagal planą. Pavyzdžiui, kandidatas gali sunerimti ir nutilti. Būti lanksčiam, jei taip nutinka.

ASMENYBĖS TESTAI

Asmenybės testai gali diskriminuoti

Nors diskriminuoti žmones su negalia yra neteisėta, asmenybės testai gali turėti būtent tokį neigiamą poveikį. Asmenybės testai dažnai patikrina tiek daug autizmo charakteristikų, tačiau nepaklausia pagrindinio – ar žmogus turi ASS. Jungtinėse Amerikos Valstijose veikiantis demokratijos ir technologijų centras (CDT) pastebi, jog, asmenybės testai, kurie naudojami norint išsiaiškinti, kaip žmonės tinka kitiems, kaip gerai jie tvarkosi su pokyčiais, gali diskriminuoti žmones, turinčius ASS. Kaip elgtis teisingai, padės toliau pateikti patarimai.

Atsisakykite vaizdo įrašymo

CDT perspėja darbdavius ​​nenaudoti testo, kurio metu kandidatų pokalbis būtų  įrašomas į vaizdo įrašą. Priešingu atveju toks testas gali būti naudojamas „nuteisiant“ kandidatą, turintį ASS, dėl akių kontakto vengimo, veido išraiškos ir balso tono pokalbio metu.  Tai yra bendravimo forma, kuri kai kuriuos kandidatus, turinčius ASS, gali versti jaustis nepatogiai. Taigi, šios testavimo formos geriau nenaudoti.

Įtraukti automatizuotus įdarbinimo testus

CDT pataria darbdaviams, naudojantiems asmenybės testus ir kitus automatizuotus darbuotojų samdymo testus, stengtis tokius testus įtraukti į interviu.

Informavimas

Informuokite žmones apie testų, kuriuos ketinate naudoti, pobūdį, kaip jie veikia. Jiems taip bus suteikta galimybė iš anksto susipažinti su testų atlikimo tvarka ir tokiu atveju, jie jausis ramesni ir labiau pasitikės savimi interviu metu.

Pritaikymas

Dažnai įdarbinimo testai yra sunkiai suprantami būtent dėl jų pateikimo formato. Dėl šios priežasties siūloma atsižvelgti kandidatui, turinčiam ASS, suteikti daugiau laiko atlikti testą. Taip pat galima modifikuoti testą, dėmesį sutelkiant į konkrečių, darbui reikalingų, įgūdžių patikrinimą.

Darbdaviai gali parodyti iniciatyvą ir leisti pasirinkti kandidatui, kurį testo variantą jis norėtų atlikti (garsinį, vaizdinį, raštu ar pan.). Tokiu būdu kandidatas neprivalės atskleisti savo negalios, jei jis to nenori, bei parodys, kad jūsų įmonė yra pažangi, kad rūpinatės visais bendruomenės nariais.

Algoritmo šališkumo tikrinimas

  • Užtikrinkite, kad jūsų algoritmas sutelktų dėmesį tik į esminius darbo reikalavimus ir ne daugiau. Pavyzdžiui, jei su socialiniais įgūdžiais susiję klausimai nėra absoliučiai būtini darbo aprašyme, jie neturėtų būti įtraukti į testą.

• Įsitikinkite, kad jūsų algoritmai neatmeta žmonių, turinčių ASS, remiantis autizmo charakteristikomis arba tuo, kaip šios savybės gali pasireikšti darbo vietoje. Pavyzdžiui, klausimas apie būsimo darbuotojo požiūrį į komandinį darbą gali netyčia diskriminuoti žmones, turinčius ASS, kuriems komandinis darbas gali kelti stresą dėl negalios specifikos.

• Gyvenimo aprašymų paieškos algoritmai gali neįtraukti kandidatų, turinčių ASS, kurių gyvenimo aprašymuose yra laikotarpių  spragų dėl diskriminacijos įdarbinant ar kitų opių problemų. Patikrinkite, ar jūsų algoritmai nediskriminuoja žmonių, turinčių ASS, būtent šituo atžvilgiu.

Algoritmo kūrimas

Žmonės, turintys ASS, gali jums padėti kuriant darbo pokalbiuose naudojamus testus. Tokiu būdu nuo pat pradžių bus parengtas kokybiškesnis testas. Jei atliksite šiuos paprastus įdarbinimo proceso pakeitimus, tai bus naudinga: jūsų kandidatai, turintys ASS, turės daugiau galimybių sėkmingai dirbti, o jūsų įmonei bus naudinga turėti įvairią darbo jėgą.

Straipsnis parengtas pagal accessibility.com

Asociatyvi nuotrauka – Unsplash.com