Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Karantinas nesustabdė: 6 Lietuvos regionuose neįgaliesiems ir toliau teikiamos socialinių dirbtuvių, apsaugoto būsto, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugos

Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Marijampolės, Tauragės, Telšių regionuose ir karantino laikotarpiu intelekto ar psichosocialinę negalią turintiems darbingo amžiaus neįgaliesiems teikiamos keturių rūšių bendruomeninės paslaugos: socialinių dirbtuvių, apsaugoto būsto, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus.

„Nors karantinas apribojo kiekvieno iš mūsų įprastą veiklą, vis tik prisitaikyti prie esamų sąlygų įmanoma. Taip, mažesne apimtimi nei norėtųsi, bet žmonėms su negalia ir toliau teikiamos suplanuotos, jų savarankiškumą, darbo įgūdžius, sprendimo laisvę apimančios paslaugos. Mes jau turime ką pasiūlyti žmonėms su intelekto ar psichosocialine negalia, tačiau ne mažiau svarbu „paruošti“ visuomenę. Tai yra, parodyti, kad žmonės su intelekto negalia tikrai nėra neprognozuojami, puolantys, priešingai – būti šalia jų dažniausiai yra gera ir ramu“,-  sako koordinuojantis pertvarkos projekto ekspertas Gytis Baltrūnas.

Lietuvoje šiuo metu vyksta institucinės globos pertvarka, skirta intelekto ir psichosocialinę negalią turinčių žmonių integracijai į visuomenę. Jos tikslas – kad dideli globos namai, kuriuose gyvena neįgalieji, būtų pertvarkyti į mažesnius, žmonėms su negalia būtų teikiamos tokios individualios pasaugos, kokių jiems reikia, o savarankiškesni žmonės turėtų galimybę ugdyti įgūdžius, rūpintis savimi, dirbti, gyventi tarp mūsų, bendruomenėje.

Kokios tai paslaugos?

Apsaugoto būsto paslauga skirta tam, kad negalią turintis žmogus galėtų pamėginti gyventi išnuomotame name ar bute. Jis nepaliekamas vienas – gauna atvejo vadybos paslaugą. Tokiame būste gali gyventi iki 4 asmenų. Šiems žmonėms padeda atvejo vadybininkas, kuris pritraukia jiems reikalingas paslaugas – reabilitacijos, medicinos, įdarbinimo ir kt. Neįgalieji turi naudotis visai bendruomenei pritaikyta, o ne specialiai jiems sukurta infrastruktūra, tai – vienas svarbiausių pertvarkos tikslų.

Socialinės dirbtuvės kuriamos tam, kad neįgalieji dirbtų jiems prieinamus darbus ir net galėtų simboliškai užsidirbti. Yra dirbtuvių, kuriose dirba labai sunkią negalią turintys žmonės, darbo vietoje tegalintys išbūti po 2 valandas, po to juos keičia kiti, nes dirbtuvės veikia po 6 valandas per dieną. Vieni siuva maišelius, kiti valo laiptines, tvarko aplinką, treti – gamina. Yra daugybė veiklų, kurios nereikalauja beveik jokių investicijų, bet turi didelę paklausą. Pavyzdžiui, už sodybų priežiūrą, žolės tvarkymą sodybose ar net laiptinių plovimą galima nemažai užsidirbti.

Pagalba priimant sprendimus – tai žmogaus su negalia įgalinimas: galimybė ugdyti savarankiškumą, priimti kasdieninius sprendimus, skatinti dalyvauti visose gyvenimo srityse. Specialistai padeda priimti sprendimą, visų pirma, pateikdami žmogui informaciją jam suprantama kalba, vizualizacijomis.

Įdarbinimo su pagalba paslaugos tikslas – padėti darbingo amžiaus asmeniui, kuris nori ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje, tačiau dėl savo negalios pobūdžio ar visuomenėje patiriamos diskriminacijos negali rasti darbo, įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje. Specialistai žmogui padeda konsultacijomis, tarpininkauja su darbdaviu, atstovauja ir atsako į visus iškylančius klausimus.

Institucinės globos pertvarkos projekto antrasis etapas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra”, finansuojamas iš Europos socialinio fondo, startavo 2020 m. gegužės pradžioje.

Projekto tikslas – bendruomeninių paslaugų plėtra darbingo amžiaus asmenims, turintiems intelekto ar psichosocialinę negalią.

Bendruomeninės paslaugos – tai alternatyva institucinei globai įvairių formų ir rūšių, aukštos kokybės bendruomenėje teikiamos socialinės, sveikatos priežiūros ir kt. paslaugos, kurios užtikrina asmens galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius ir skatinančią paslaugos gavėjų savarankiškumą.

Šį projektą įgyvendina Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, bendradarbiaudamas su projekto partneriais – paslaugų teikėjais – Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Marijampolės, Tauragės ir Telšių regionuose.

Institucinės globos pertvarkos projekto inf.