Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE BUS PLEČIAMAS BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLAS

kalvotojiKėdainių rajono savivaldybės administracija kartu su keturiais partneriais – Kėdainių pagalbos šeimai centru, VšĮ „Laiptai į viltį“, Tiskūnų bei Ažytėnų bendruomenių centrais – pradeda įgyvendinti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“.

Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų, reikalingų veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, sukūrimo.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti dvi veiklas. Pirmoji – plėsti bendruomeninių vaikų globos namų tinklą Kėdainių rajono savivaldybėje, t. y. planuojama įsigyti tris keturių kambarių butus Kėdainių mieste bei po komplektą baldų ir įrangos kiekvienam iš jų. Vienas šių butų bus pritaikytas neįgaliesiems. Butai bus skirti bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti ir kiekviename bute apsigyvens po 6 vaikų globos namuose šiuo metu augančius vaikus. Iš viso trijuose projekto lėšomis įsigytuose butuose bus apgyvendinta 18 vaikų globos namų globotinių. Antrąja projekto veikla numatoma plėsti vaikų dienos centrų tinklą Kėdainių rajono savivaldybėje. VšĮ „Laiptai į viltį“ vaikų dienos centras plės savo jau vykdomą veiklą, kad naujose erdvėse paslaugas galėtų pasiūlyti bent 10-čiai papildomų vaikų, o Tiskūnų ir Ažytėnų bendruomenių centrai kurs naujus vaikų dienos centrus, kuriuose planuoja užimti bent po 15 vaikų. Visuose trijuose vaikų dienos centruose bus atliekamas remontas, įsigyjama po komplektą baldų bei įrangos, kurie reikalingi veiklai vykdyti.

Projekto veiklomis siekiamas rezultatas – sukurti sąlygas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų išplečiant bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklus Kėdainių rajono savivaldybėje. Planuojama, kad šis į jaunąją kartą orientuotas projektas bus sėkmingas ir turės ilgalaikės teigiamos įtakos mūsų kraštui.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos inicijuoto ir įgyvendinamo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“ vertė yra daugiau nei 321,3 tūkst. Eur ES paramos lėšų, kurios skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo. Planuojama projekto trukmė – 24 mėnesiai.

 

„Rinkos aikštės” informacija