Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Komitetas pritarė Plungės vaikų globos namų pertvarkos planui

Posėdžiavęs Plungės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas pritarė Plun­gės vaikų globos namų pertvarkos planui, kuri pristatė Plungės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Vasylienė. Kaip žinia, jau po poros metų likę be tėvų globos ar socialinės rizikos vaikai į minėtą valdišką įstaigą nebepateks, nes vaikų namų nebebus. Tiesa, pastatas iš­liks – jis taps Globos centru, kuriame bus teikiamos įvairios paslaugos bei koordinuojama globėjų bei budinčių globotojų veikla, bet tėvų pamestoms atžaloms globa bus teikiama jau bendruomeniniuose vaikų namuose arba jie bus globojami šeimose.

Kaip sakė G. Vasylienė, įstaigos pertvarkos planą pa­dėjo paruosti įvairūs ekspertai bei konsultantai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Šis pertvarkos planas jau baigtas ir bus teikiamas Vals­tybės vaiko teisių apsaugos ir Įvaikinimo tarnybai prie SADM. Tiesa, kiekvienas žingsnis darbus apsvarstomas savivaldybėje.

Kadangi esminis pertvarkos dalykas yra perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje, tai dalis tėvų globos netekusių vaikų bus globojami kitose šeimose, o kita dalis gyvens bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Tam tikslui Plungėje, skirtingose vie­tose, bus nupirkti greičiausiai du namai arba vaikams pritaikomos savivaldybės jau turimos patalpos. Namuo­se gyvens po 6-8 nepilnamečius.

Taip pat planuose – apsaugotas būstas arba savarankiško gyvenimo namai, kuriuose gyvens apie aš­tuoni 18-24 m. asmenys su elgesio sutrikimais. Turėtų būti nuperkamas butas arba pritaikomos savivaldybės turimos patalpos. Apsaugotame būste jauni žmonės gyvens prižiūrimi darbuotojų. Anksčiau jų liki­mas, pasak G. Vasylienės, buvo Stonaičių socialinės globos namai.

Dar numatoma palydimoji globa – ji bus teikiama 16-21 metų asmenims, galintiems gyventi savarankiškai tik iš dalies. Šiuo atveju vėlgi turėtų būti perkamas butas arba pritaikomos Savivaldybės turimos patalpos.

Vaikų globos namų pastate bus įkurtas Globos cen­tras (Socialinių paslaugų centro padalinys). G. Vasylienės teigimu, šis centras organizuos globėjų paiešką bei rengi­mą, taip pat – budinčių globotojų darbą, konsultacinių paslaugų teikimą vaikams, turintiems elgesio sutrikimų, teiks pagalbą šeimoms. Globos centre, kaip svarstė vedėja, turėtų būti teikiama ir laikino apgyven­dinimo paslauga krizę ar smurtą patyrusioms motinoms su vaikais. Kaip žinoma, šiuo metu ši paslauga teikiama Plungės krizių centre. Dar Globos centre planuojama teikti laikino ato­kvėpio paslaugas toms šeimoms ar globėjams, kurie augina neįgalų vaiką.