Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU LENGVAI SKAITOMA KALBA

222Minėdami spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, kviečiame daugiau sužinoti apie lengvai skaitomą kalbą (angl. Easy-to-Read). Ši kalba labai svarbi asmenims su proto ar psichikos negalia, vyresniems žmonėms, vaikams.

Gauti informaciją yra žmogaus teisė. Neįgaliųjų teisių konvencijos tikslas – užtikrinti visų neįgaliųjų lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis nepriklausomai nuo negalios. Kiekvienas žmogus turi teisę dalyvauti visuomenės gyvenime, o tam reikia informacijos.

Rask – skaityk – suprask

Prieinama informacija – tai informacija, kurią lengva rasti, perskaityti ir suprasti. Pirmoji kliūtis asmeniui, turinčiam skaitymo sunkumų, yra informacijos radimas. Dažniausiai skaitytojas nežino kur ieškoti informacijos, todėl svarbu padėti ją rasti.

Kai informacija randama – svarbu, kad ji būtų lengvai skaitoma. Tai reiškia, kad pateikimas, išdėstymas ir struktūra turi būti aiškūs ir lengvai suprantami.

Skaitytojas turi lengvai suprasti, kur tekstas prasideda ir baigiasi. Šriftas turi būti lengvai suprantamas. Ir, pagaliau, turinys turi būti lengvai suprantamas, parašytas lengvai skaitoma kalba. Skaitytojo sunkumai – rašytojo iššūkiai Sutrikusio intelekto asmenims dažnai būna per sunku suprasti rašytinę informaciją. Daugelis jų nėra skaitytojai ir gali suprasti tik šnekamąją informaciją. Arba gali skaityti tik spausdintą informaciją su nuotraukomis ar simboliais.

Daugelis skaitytojų turi šiuos sunkumus:

 skaito labai lėtai, greitai pavargsta

 gali susikoncentruoti tik trumpą laiką

 negali matyti viso teksto vaizdo

 negali pamatyti, kas yra svarbu tekste

 nesidomi skaitymu

 negeba skaityti raiškiai (be stabtelėjimų, intonacijos, atsikvėpimų, pauzių ir pan.)

 supratimo sunkumai

Kai ruošiama lengvai skaitoma informacija labai svarbu įvertinti visus šiuos aspektus: turinys, kalba, išdėstymas ir vaizdumas.

Norėdami pateikti informaciją lengvai skaitoma forma, Jūs turite žinoti apie savo skaitytojo negalią ir sunkumus su kuriais jis susiduria.

Lengvai skaitomos informacijos komponentai:

 Trumpas tekstas

 Akcentai į svarbiausius aspektus

 Loginė ir nuosekli struktūra

 Paprasti ir aiškūs žodžiai

 Paprasta sakinio struktūra

 Patrauklus išdėstymas

 Aiškus šriftas

 Paveikslėliai, kurie papildo tekstą

 

Daugiau apie tai skaitykite: http://www.puzzle-project.eu/images/docs/LT/IO1/IO1_EtR_Learning_Material_LT.pdf