Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LIETUVOJE VISĄ SAVAITĘ BUS MINIMA VAIKŲ GLOBĖJŲ DIENA

water-fight-children-water-play-51349Kiekvieną pirmąjį liepos sekmadienį minime gražią šventę – vaikų Globėjų dieną. Šiai šventei paminėti visa Lietuva nuo birželio 29 d. iki liepos 5 d. vykdys įvairias akcijas, renginius, konferencijas. Šios savaitės tikslas – supažindinti visuomenę su globa bei padėkoti visiems globėjams už jų labai svarbų ir kilnų darbą.

„Tarnyba labai džiaugiasi, kad vyksta tokia didelė iniciatyva Globėjų dienai. Šie metai yra pirmieji, kai Globėjų diena yra švenčiama visą savaitę ir labai džiugu, kad į šią šventę įsitraukė tiek daug savivaldybių ir yra skiriamas toks didelis dėmesys globėjams. Tikimės, kad ši šventė sudomins visuomenę ir dar daugiau žmonių įsitrauks į globėjų gretas“,- kalbėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.

Visą savaitę vyks įvairios akcijos bei renginiai skirti globėjams – išvykos, piknikai, paskaitos. Taip pat bus skiriamas didžiulis dėmesys visuomenei – bus pasakojama apie globą, globos svarbą vaikui, kokią didelę įtaką daro vaikui augimas šeimos aplinkoje.

„Visą savaitę su globos centrais keliausime vaikų globos viešinimo keliu ir stengsimės pagerbti ir padėkoti  jau globojantiems ar užauginusiems globoje vaikus. Visose savivaldybėse trūksta vaikų globėjų. Savivaldybių, globos centrų darbuotojai nuolat susiduria su beviltiškumu, liūdesiu, pasimetimu nerasdami vaikui jo poreikius atitinkančios globos. Daugelis globos centrų, nepaisant ypatingos situacijos valstybėje, parodė, jog jiems ypatingai skauda dėl esamos situacijos ir sukūrė itin svarbias, tikslingas ir efektyvias viešinimo ir pagarbos vaikų globėjams programas“, – sakė projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ vadovė Rugilė Ladauskienė.

Taip pat šiuo metu šalyje vyksta institucinės globos pertvarka, kurios tikslas – siekti, kad būtų užtikrinta darni aplinka ir sąlygos kiekvienam augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje, gauti bendruomenės pagalbą. Šiam tikslui pasiekti reikalingi globėjai kiekviename mieste, kurie galėtų priimti vaikus pas save ir suteikti jiems jaukią namų aplinką bei šilumą. Apie šį projektą taip pat bus galima daugiau sužinoti Globėjų dienai skirtuose renginiuose.

Globėjų diena bus minima visose Lietuvos apskrityse. Visą informaciją apie vykstančius renginius galima sužinoti www.globoscentrai.lt.