Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mokslinėje-praktinėje konferencijoje Klaipėdoje pristatytos pertvarkos aktualijos ir naujovės

Vis didesnį dėmesį skiriant vaikų gerovės užtikrinimui, iniciatyvos ėmėsi ir Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras kartu su Klaipėdos valstybine kolegija. Birželio 28 d. buvo surengta respublikinė mokslinė- praktinė konferencija „Iš šeimos į šeimą: pagalba be šeimos likusiam vaikui“, kurioje dalyvavo specialistai ir kiti šia sritimi besidomintys asmenys iš skirtingų Lietuvos savivaldybių.

Klaipėdos regiono pertvarkos procesų ekspertė Živilė Jugutienė pristatė projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ koncepciją, jau įvykdytas veiklas, šiuo metu vykstančius procesus, artimiausius projekto planus, vaikų institucinės globos pertvarkos aktualijas ir naujoves.

SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos atstovė Ugnė Venslauskaitė apžvelgė organizacijos teikiamas paslaugas, akcentuodama nuo 2016 m. vykdomą globos centro veiklą.  Šiais metais SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija teikia ir bandomąją  socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugą –  Klaipėdos regione planuojama parengti 10 socialinių globėjų.

Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro GIMK specialistė Laura Lukauskienė pristatė šiais metais Klaipėdos miesto savivaldybėje inicijuotą socialinio (budinčio) globėjo institutą, pasidalino įžvalgomis, kaip socialinis globėjas galėtų prisidėti prie efektyvios pagalbos likusiam be tėvų globos vaikui.  Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė Jolanta Kasnauskienė aptarė iššūkius globojant vaiką šeimoje, pabrėždama, kad labai svarbu gilinti žinias, įgyti naujų įgūdžių, stiprinti kompetencijas dalyvaujant pozityvios tėvystės mokymuose. Gerąja patirtimi pasidalino socialinis globėjas ir keturis be tėvų globos likusius vaikus savo šeimoje auginanti  globėja. Klaipėdos apskrities globėjų ir įtėvių asociacijos „Vaikų gerovė“ atstovas pristatė naujai įsikūrusios organizacijos veiklos tikslus.

Konferencija organizuota vykdant SADM finansuojamą projektą „Išsaugokime vaiką šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje“.