Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nacionalinėje diskusijoje – apie apsaugoto būsto patirtis, iššūkius ir perspektyvas

apsaugotas bustasNacionalinėje apskrito stalo diskusijoje tarp apsaugoto būsto paslaugos teikėjų, savivaldybių, Sveikatos apsaugos ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento atstovų, institucinės globos pertvarkos projekto regioninių ir nacionalinių ekspertų analizuotos paslaugos teikimo žmonėms su proto ar psichikos negalia aktualijos.

Savo gerąja patirtimi, iššūkiais ir jų sprendimo būdais teikiant paslaugą Šiaulių regione dalinosi Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Vilniaus, Utenos, Tauragės regionuose – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.

Kaip rodo praktika, susiduriama su įvairiais organizaciniais iššūkiais. Vis dar nelengva rasti sutinkančių išnuomoti paslaugos teikimui reikalingą būstą. Kartu iššūkiu išlieka įtikinti žmonių, kuriems reikalinga paslauga, giminaičius, tėvus, globėjus (rūpintojus) pagal įstatymą, kad išleistų iš namų artimąjį gyventi savarankiškai, atsisakytų perdėtos globos. Vis dar tenka įtikinėti socialinės globos namus, specialaus režimo psichiatrijos paslaugas teikiančias įstaigas, jų specialistus, kad jų globotiniai pajėgūs gauti apsaugoto būsto paslaugą ir gali gyventi savarankiškai.

Kiti iššūkiai, su kuriais susiduriama, susiję su paslaugos gavėjų motyvacija užsiimti savarankiška veikla, dirbti, mokytis, režimo laikymusi, sunkumų taip pat iškyla ieškant darbdavių, kurie sutiktų įdarbinti paslaugos gavėjus.

Vis tik paslaugos nauda žmogui – reikšminga. Tai šansas gyventi savarankiškai, būti savo gyvenimo šeimininkais. Daugelis paslaugos gavėjų yra aktyvūs, turi hobių, gabumų, kuriuos lavina, dalyvauja visuomeninėje veikloje, ieškosi darbo arba dirba, su specialistų pagalba ugdosi savarankiškam gyvenimui reikalingus įgūdžius.

apsaugoto busto diskusijaKaip pabrėžia ekspertai, kiekvieno žmogaus situacija, gebėjimai ir poreikiai skiriasi, dėl to labai svarbu, kad, pagalba žmogui, teikiant apsaugoto būsto paslaugą, būtų individualizuota ir teikiama tik tose srityse, kuriose ji būtina, skatinant žmogų patį išmokti gyventi kokybišką, visavertį savarankišką gyvenimą.

Susitikimo metu taip pat kalbėta apie paslaugos teikimo perspektyvas pasibaigus pertvarkos projektui. Tęsiant institucinės globos pertvarką Lietuvoje, antrojo etapo metu bus vystomos bendruomeninės paslaugos žmonėms su proto ar psichikos negalia, viena jų – apsaugoto būsto. Ją numatoma teikti visose 35-iose savo interesą dalyvauti pertvarkoje išreiškusiose savivaldybėse. Šiuo metu rengiamą projektą, planuojama, įgyvendins Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Apsaugoto būsto paslauga apima socialinės priežiūros paslaugą ir gyvenamosios vietos suteikimą (jei žmogus neturi savo) bendruomenėje.

Apsaugoto būsto paslaugos atveju žmonės patys tvarkosi, apsiperka, gamina maistą, lankosi dienos centruose, užimtumo tarnybose, poliklinikose, kultūriniuose renginiuose. Atvejo vadybininkas pataria ir palaiko žmones, padėdamas ugdyti jų savarankiškumą, skatindamas jų socialinę reabilitaciją, padėdamas atkurti prarastus socialinius ryšius ir kurti naujus. Atvejo vadybininkas stebi, ar žmogaus būklė yra stabili, ar jis vartoja gydytojo nurodytus medikamentus, kaip dažnai jam reikalinga pagalba organizuojantis ir tvarkantis reikalus įvairiose institucijose. Jis taip pat padeda žmonėms planuoti savo finansus ir pajamas.

Ši paslauga parenkama pagal žmogaus savarankiškumo lygį – tiems, kuriems ji tinka. Mažiau savarankiški žmonės su proto ar psichikos negalia gali būti apgyvendinami savarankiško gyvenimo arba grupinio gyvenimo tipo namuose.

Gegužės pabaigos apsaugoto būsto paslauga jau įtraukta į socialinių paslaugų katalogą ir šiuo metu vyksta įgyvendinant pertvarkos projekto veiklas parengto paslaugos teikimo tvarkos aprašo teisinis sunorminimas.