Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NAUJOS GALIMYBĖS PRIENUOSE ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA

DSC_7799Lietuva, lygiuodamasi į Vakarų Europą, žengė dar vieną žingsnį tvarios socialinės bendrystės su savo žmonėmis link. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje, Europos Sąjungos (ES) lėšomis įgyvendins projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“.

Tikslas – didinti savarankiškumą

Šio projekto tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas. Prienų rajone registruota viešoji įstaiga „Mano vaikas“ dalyvavo projekto partnerių atrankos konkurse ir laimėjo finansavimą steigti socialines dirbtuves asmenims su proto ir psichikos negalia Prienų mieste trejiems metams. Projektą laimėjusios VšĮ „Mano vaikas“ socialinės dirbtuvės šį pavasarį įsikurs keliose dabartinio lopšelio-darželio „Saulutė“ patalpose (J. Basanavičiaus g. 16, Prienuose). Taigi nors iš darželio greitu laiku jau išsikraustys mažieji prieniečiai, tačiau ugdymo veikla čia nenutrūks.

Atidarytos socialinės dirbtuvės

Kam skirtos ir kaip veiks socialinės dirbtuvės? Projekte gali dalyvauti proto ar psichikos negalią turintys iš dalies savarankiški asmenys nuo 18 metų, asmenys, kuriems nustatytas nuo 20 iki 55 proc. darbingumo lygis, bei asmenys, kuriems nustatyti labai riboti, riboti ir vidutiniai bendrieji darbiniai gebėjimai, iš viso – ne mažiau kaip 10 asmenų. Visi dešimt asmenų, įvertinus jų asmenines savybes, užsiims skirtinga darbinio užimtumo veikla. Pora asmenų bus paskirti prižiūrėti gana didelę dirbtuvių teritoriją, rūpintis jos švara ir tvarka, o kiti užsiims jau esamų projekto partnerių pasiūlyta darbinio užimtumo veikla – pakuos natūralų kačių kraiką. Už darbinio užimtumo veiklą socialinėse dirbtuvėse yra numatyta ir stipendija.

Šiuo kraiku, pažymėtu specialiu, šias dirbtuves žyminčiu ženklu, bus prekiaujama prekybos vietose. Taigi pirkdami kraiką savo katėms ir patys prieniečiai galbūt galės prisidėti prie šių dirbtuvių sėkmingos veiklos. Numatyta, jog ne mažiau kaip 5 proc. viso dirbtuvių metinio biudžeto turi sudaryti pajamos, gautos iš parduotos produkcijos ar teikiamų paslaugų. Likusi dalis metinio biudžeto bus finansuojama iš ES fondų bei savivaldybės lėšų. Iš fondų lėšų bus finansuojamas ir atlygis keturiems projekte dirbsiantiems specialistams. Kartu su socialinėse dirbtuvėse besiugdančiais asmenimis dirbs ir socialinis darbuotojas, gamybos vadovas, rinkodaros vadybininkas bei socialinio darbuotojo padėjėjas. Kaip minėjo projekto vykdytojai, prie komandos jau mielai jungiasi ir specialistai savanoriai.

Viešoji įstaiga „Mano vaikas“ buvo įregistruota 2015m. Prienų rajone, Daukšiagirės kaimo vietovėje naujakurių Sauliaus Jasevičiaus ir Auksės Griškonienės. Šeima augina tris mažamečius, iš kurių vyriausioji mergaitė turi specialiųjų poreikių, tad labai gerai žino, su kokiomis problemomis susiduria panašaus likimo šeimos, kokios naujos paslaugos padėtų šiems žmonėms bei jų artimiesiems siekti kokybiškesnio gyvenimo.

Organizatoriai kviečia projekte galinčius dalyvauti asmenis arba jų artimuosius pasinaudoti šia proga ir paskubėti prisijungti prie veiklos dirbtuvėse. Taip pat projekto vykdytojai kviečia ir tuos, kurie turi negalią turinčius artimuosius, paskatinti jungtis.

Pasak organizatorių, nors galimų aptarnauti asmenų skaičius ribotas, tačiau partnerių skaičius auga, todėl ateityje projekte dalyvaujantiems asmenims bus pasiūlyta ir įvairesnės veiklos.