Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NAUJOVĖ ŠIAULIUOSE – SOCIALINĖS DIRBTUVĖS

louis-hansel-shotsoflouis-yRCMX9gV61k-unsplashPagrindinės problemos, su kuriomis susiduria neįgalieji, yra ne fizinės, o socialinės ir psichologinės. Neįgalus žmogus susiduria su neigiamu visuomenės požiūriu, dažniausiai jis pats save menkai vertina ir jaučiasi nevisavertis. Dažnai visuomenė nėra pasirengusi priimti neįgaliųjų kaip lygiaverčių narių.

Todėl, siekiant didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir įtrauktį į darbo rinką buvo inicijuotas projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“.

Šis projektas pradeda Institucinės globos pertvarkos antrąjį etapą – bendruomeninių paslaugų plėtrą. Projekto tikslas – teikiant bendruomenines paslaugas asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia, didinti jų savarankiškumą ir taip įgalinti gyventi bendruomenėje.

Šiaulių regione, teikti Socialinių dirbtuvių paslaugą, kaip vieni iš partnerių buvo atrinkti Šiaulių miesto savivaldybės globos namai.

Dirbtuvėse, prižiūrimi socialinės darbuotojos ir užimtumo specialisčių, darbinius įgūdžius lavina ir dirba 10 neįgaliųjų, kurie lanko Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinį Dienos užimtumo centrą „Goda“.

Projekte vykdomos 2 užimtumo veiklos kryptys: užkandžių gaminimas ir aplinkos tvarkymas, todėl užimtumas vykdomas dalyvaujant po 5 asmenis skirtingose darbinėse veiklose. Darbinio užimtumo metu projekto dalyviai mokosi paruošti ir gaminti vieno kąsnio sumuštinukus, mini burgerius, taip pat ugdomas gebėjimas tvarkyti apleistą teritoriją ar nupjauti žolę, ir tokiu būdu lavina darbinius įgūdžius realioje darbo aplinkoje. Užkandžiai gaminami pagal užsakymą ir parduodami užsakovams už numatytą kainą.

Darbinės veiklos socialinėse dirbtuvėse planuojamos lanksčiai ir derinamos su dienos užimtumo centro veiklomis. Per dieną maksimalus darbo socialinėse dirbtuvėse laikas – 6 valandos (įskaitant pietų pertrauką ir poilsio pertraukėles).

Visi asmenys, kurie lanko socialinių dirbtuvių veiklas, labai nori bendrauti, būti išklausyti, pastebėti, taip pat nori būti reikalingi, todėl noriai įsitraukia į siūlomas veiklas, domisi ir su darbuotojų pagalba ir priežiūra kruopščiai atlieka pavestas užduotis. Kasdien atlikdami tuos pačius veiksmus, dalyviai pamažu mokosi būti savarankiškesni, labiau atsiskleidžia jų turimi gebėjimai, taip pat vis labiau pastebimas noras užsiimti darbine veikla.

Socialinėse dirbtuvėse gaminamų užkandžių ir teikiamų paslaugų asortimentas skelbiamas ir viešinamas internete. Taip pat numatoma dalyvauti vyksiančiose mugėse, labdaros renginiuose ir kt.

Numatyta, kad socialinės dirbtuvės trejus metus bus finansuojamos Europos socialinio fondo agentūros lėšomis.

Jei socialinių dirbtuvių paslauga pasiteisins, tikėtina, kad ši paslauga būtų tęsiama ir toliau. Galbūt kai kuriems socialinių dirbtuvių dalyviams projekto veiklose įgyti gebėjimai suteiks ar padidins galimybę įsitraukti į darbo rinką.