Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pagalba priimant sprendimus: padedame spręsti savarankiškai

Sprendimus visada priima pats paslaugos gavėjas.

Ukmergės socialinių paslaugų centras jau pusantrų metų  teikia bandomąją paslaugą – pagalbą priimant sprendimus. Šiuo metu pagalba teikiama 14 žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia. Šių paslaugų tikslas – įgalinti žmones su negalia: ugdyti jų savarankiškumą priimant kasdieninius sprendimus, skatinti dalyvauti visose gyvenimo srityse: mokytis, dirbti, dalyvauti visuomeninėje veikloje, spręsti sveikatos, turtinius ir neturtinius klausimus. Teikiant paslaugą atsižvelgiama į kliento valią ir norus.

Su Sigita Bakanauskiene, Ukmergės socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja kalbamės apie tai, kaip sekasi pagalbos priimant sprendimus paslaugą įgyvendinti praktikoje.

Kaip šie 14 žmonių tapo jūsų klientais? Patys susirado išgirdę apie paslaugą ar jų ieškojote jūs?

Klientų ieškojome patys, nė vienas klientas asmeniškai pagalbos nesikreipė. Teikdami projektinę paraišką pagrindine tiksline grupe įvardijome žmones, turinčius intelekto ar psichosocialinę negalią, gyvenančius šeimose ir auginančius vaikus. Manau, šiems žmonėms ypatingai sunku, nes priimti sprendimai įtakoja ne tik jų asmeninį gyvenimą, bet ir šeimos narių, vaikų, artimųjų.

Kaip trumpai ir aiškiai apibūdintumėte savo darbą?

Pagalbos priimant sprendimus paslaugų teikimas – tai daug klausymo, įsiklausymo, girdėjimo, mokymo išreikšti savo norus ir mintis, sistemų ieškojimas, gyvenimiškų sprendimų įvardijimas ir jų priėmimas ar atidėjimas. Tai sugebėjimas išgirsti paslaugų gavėją ir jo planuojamą priimti sprendimą, sąlygų sukūrimas, kurios padėtų žmogui dar prieš priimant sprendimą savotiškai pasibandyti, sužinoti, kokios bus pasekmės, ir teisingai nuspręsti.

Darbas kelia daug iššūkių dėl paslaugos gavėjų poreikių specifiškumo – intelekto ar psichosocialinės negalios. Psichosocialinės negalios poreikių išmanymas lemia paslaugos sėkmę.

Kokias savybes turi turėti specialistas, kad jis būtų geras pagalbos priimant sprendimus paslaugos teikėjas? 

Geras specialistas turi apsišarvuoti kantrybe, būti pastovus ir dirbti sistemingai, nuosekliai. Būtini geri komunikacijos įgūdžiai, empatiškumas, gebėjimas išsikelti tinkamus ir aktualius tikslus bei sistemingai jų siekti. Reikalinga pažinti intelekto ir psichosocialines negalias, žinoti jų ypatumus ir galimas išraiškas.

Kiek giliai stengiatės pažinti savo klientus?

Kad suprasti poreikius, būdą, siekius, asmens kultūrą, reikia jį gana giliai pažinti. Įvairiapusiam pažinimui padeda ilgi pokalbiai, situacijų analizės, bendrų veiklų ir dažnai šeimos narių ar artimų žmonių įtraukimas. Gerai pažįstant asmenybę, lengviau nukreipti, įsiklausyti, padėti įsivertinti ir nuspręsti. Sprendimus visada priima pats paslaugos gavėjas.

Turbūt jūsų krepšelyje ne viena sėkmės istorija?

Pasiekimus sunku vadinti sėkmės istorijomis. Manau, kad jeigu paslaugas gaunantis žmogus gerai jaučiasi, žino, su kuo visada gali pasikalbėti ir pasitarti, tai jau sėkmės istorija. Jei žmogus per metus nepriėmė jam ir jo šeimai galinčių pakenkti sprendimų – tai vėlgi sėkmės istorija. Pavyzdžiui, mirė vienos paslaugų gavėjos vyras, kuris buvo stiprioji šeimos dalis. Moteris nemoka rašyti ir skaityti. Visas šeimos turtas buvo vyro vardu. Džiaugiamės, kad padėjome klientei lengviau išgyventi netektį, susitaikyti ir priimti reikalingus sprendimus susitvarkant paveldėjimą ir kitus turtinius teisinius dalykus, neužmirštant šeimoje gyvenančio vaiko geros emocinės būsenos palaikymo, kasdienio mokyklos lankymo, paslaugų jam organizavimo, kokybiškų santykių su vaiku formavimo. Maži dalykai veda į didelę asmeninę sėkmę.

Prisiminkite situaciją, kuomet jautėte didelį džiaugsmą padėjusi.

Vienas klientas ilgai nerado savęs, turėjo daug žalingų įpročių, stipriai trūko gyvenimiškų įgūdžių. Pradėjęs gauti pagalbos priimant sprendimus paslaugas, pavyko su juo užmegzti artimą kontaktą. Vaikinas pradėjo atvirauti, dalintis savo rūpesčiais. Pagerėjo jo higienos ir savitvarkos įgūdžiai, gerokai sumažino skolas už būstą. Vaikino akys pradėjo švytėti – dabar jis žino, kad turi žmogų, su kuriuo visada gali pasitarti, kuriuo pasitiki, kuris turi teigiamą įtaką jo priimamiems sprendimams. Pasikeitė ir aplinkinių požiūris į vaikiną, faktiškai nebegauname jokių skundų dėl jo veiklų.

Pagalbos priimant sprendimus – bandomoji paslauga. Kokiais argumentais pagrįstumėte būtinumą ją tęsti ir ateityje?

Projektas padeda intelekto ar psichosocialinę negalią turintiems žmonėms lengviau pritarpti visuomenėje, didina toleranciją ir, tikime, mažina aplinkinių baimes dėl kiek kitokių žmonių buvimo greta, sprendžiant buities, išgyvenimo ir bendravimo problemas, priimant gyvenimiškus sprendimus. Negalią turintys žmonės padedami specialistų gali tikrai sėkmingai gyventi bendruomenėje, savarankiškai pasirūpinti savimi.

NUOTRAUKA: asociatyvi nuotr. iš Unsplash.com

TEKSTAS: Institucinės globos pertvarkos.