Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pagalba šeimai ir vaikui: socialiniai darbuotojais gilina žinias atvejo vadybos mokymuose

mokymaiAtvejo vadybos mokymuose su šeimomis dirbantys socialiniai darbuotojai didina kompetencijas, įgyja ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių. Tai svarbu norint efektyviai įgyvendinti vaiko teisių apsaugos sistemos naujoves, laiku ir kokybiškai suteikti pagalbą su sudėtingomis situacijomis susiduriančioms šeimoms.

Mokymuose visuose Lietuvos regionuose iš viso dalyvauja 180 socialinių darbuotojų, kurie pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą vykdo atvejo vadybininkų funkcijas. Mokymus veda VšĮ „Kompiuterinių programų mokymo centras“.

Mokymų programa institucinės globos pertvarkos kontekste siekiama plėtoti profesinę kompetenciją tų socialinių darbuotojų, kurie jau vykdo arba numatoma, kad vykdys, atvejo vadybininko funkcijas, suteikti jiems žinių ir įgūdžių, reikalingų teikiant bendruomenines paslaugas vaikui ir jo šeimai.

Atvejo vadybininko pareigybė – viena iš vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos naujovių, siekiant stiprinti pagalbą šeimoms ir vaikams bei labiau orientuojantis į prevenciją, plečiant bendruomenines paslaugas.

Mokymai padeda esamiems ir būsimiems atvejo vadybininkams atpažinti darbe įvairius atvejo vadybos aspektus, juos efektyviai taikyti, identifikuoti ir spręsti iškylančius sunkumus, iššūkius.

Atvejo vadybininkai – tai specialistai, kurie sutelkia pačią šeimą ir visus reikalingus specialistus dėl sunkios situacijos šeimoje. Taip užtikrinama prevencinė ir visapusiška pagalba.