Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Parengtas Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašo projektas: laukiame jūsų nuomonės, pastabų

projektasKviečiame susipažinti su institucinės globos pertvarkos ekspertų parengtu Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašo projektu ir teikti savo pastabas. Jūsų nuomonių, vertinimų, kuriems aspektams pritariate, o kur matote galimus tobulinimus, laukiame diskusijų forume. Dalyvaujant diskusijų forume pirmiausia kviečiame užsiregistruoti.

Bendruomeninių vaikų globos namų tvarkos aprašo projektas

Institucinės globos pertvarka siekiama, kad tėvų globos netekusiems vaikams netektų augti vaikų globos namuose. Tikslas – kad jie šilumą ir rūpestį rastų įtėvių ir globėjų šeimose arba, šiuo metu dar nesant pakankamai išplėtotam globėjų tinklui, galėtų augti šeimos modelio bendruomeniniuose vaikų globos namuose, kurie užtikrina vaikų integraciją į bendruomenę, sudaro galimybes augti aplinkoje, kuri yra artima šeimos aplinkai, įgyti savarankiškam gyvenimui svarbius įgūdžius.

Nuostata, kad infrastruktūros, kuriose teikiama institucinė globa, turi būti mažos ir kuriamos remiantis vaiko teisių reikalavimais bei vaiko poreikiais, ir tokiose aplinkose, kurios atitinka šeimos ar mažos grupės aplinką tiek, kiek tai įmanoma, yra įtvirtinta ir Jungtinių Tautų Vaiko alternatyvios globos gairėse. Tokie maži nameliai, kuriuose gali gyventi tėvų globos netekę vaikai, turėtų būti ne tik vieta, artima šeimos aplinkai, bet ir neišsiskirianti iš bendros aplinkos, neatribota nuo kaimynų ir neturinti jokių skiriamųjų ženklų.

Kaip akcentuoja užsienio ir Lietuvos ekspertai, tiek išorinė, tiek vidinė aplinka, kurioje gyvena vaikas, turi didelę reikšmę vaiko sėkmingai raidai ir tolimesniam įsitvirtinimui gyvenime. Dėl to ypač svarbu tai, kad bendruomeniniuose vaikų globos namuose turi iš esmės keistis darbo su vaikais pobūdis bei turinys.

Vienas iš svarbiausių tokio pobūdžio paslaugų komponentas – specialistų, kurie tokias paslaugas teikia, tinkamas pasiruošimas. Artimiausiu metu visi bendruomeniniuose vaikų globos namuose dirbantys specialistai turės išklausyti globėjų ir įtėvių pagrindinius bei specializuotus mokymus ir gauti atitinkamas rekomendacijas, įgalinančias juos formuoti ir stiprinti saugų prieraišumą, stiprinti vaikų psichologinį atsparumą, kompensuoti jų raidos sutrikimus ir kt.
Bendruomeniniai vaikų globos namai – tai trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, kurioje bendruomenėje, atskirose patalpose (name, bute, kotedže) pagal šeimai artimos aplinkos modelį namų aplinkoje gyvena ne daugiau kaip 8 vaikai (rekomenduotina, kad šis skaičius būtų mažesnis). Jiems sudaromos sąlygos gauti reikalingas paslaugas bei turiningai leisti laisvalaikį bendruomenėje.

Parengtas bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašas (projektas) nustato šios veiklos tikslą bei vaikų priežiūros organizavimą, siekiant maksimaliai priartinti bendruomeninių vaikų globos namų aplinką prie šeimai artimos aplinkos.