Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Marijampolės ir Kauno regionai

KAUNO REGIONO INVESTICIJŲ PROJEKTAS

Parengtas Institucinės globos pertvarkos II etapo Kauno regiono investicijų projektas

Informuojame, jog jau yra parengtas Institucinės globos pertvarkos II etapo Kauno regiono investicijų projektas “Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Kauno regione”.

Šiame investicijų projekte nagrinėjamas Vilijampolės SGN, Strėvininkų SGN gyventojų bei Kauno regiono savivaldybių ilgalaikės globos paslaugų laukiančių asmenų su proto ar psichine negalia (diagnozės TLK F20-F29 ir TLK F70-F79) apgyvendinimas bendruomenėse, kuriose tikslinei grupei sukuriamos galimybes naudotis bendruomenei skirtomis bendro naudojimo paslaugomis (tame tarpe dienos užimtumu ar socialinėmis dirbtuvėmis). Taip pat projektu sukuriama/pritaikoma infrastruktūra  Kauno regione specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugoms teikti.

Kviečiame susipažinti su projektu:

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Kauno regione“, investicijų projektas

Kauno regiono schema

Kauno ir Marijampolės apskričių kontūrinis žemėlapis