Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Telšių regionas

TELŠIŲ REGIONO INVESTICIJŲ PROJEKTAS

Parengtas Institucinės globos pertvarkos II etapo Telšių regiono investicijų projektas

2024-04-18

Informuojame, jog jau yra patikslintas Institucinės globos pertvarkos II etapo Telšių regiono investicijų projektas “Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių regione”.

Šiame investicijų projekte nagrinėjamas Dūseikių SGN gyventojų bei Telšių regiono savivaldybių ilgalaikės globos paslaugų laukiančių asmenų su proto ar psichine negalia (diagnozės TLK F20-F29 ir TLK F70-F79) apgyvendinimas bendruomenėse, kuriose tikslinei grupei sukuriamos galimybės naudotis bendruomenei skirtomis bendro naudojimo paslaugomis (tame tarpe dienos užimtumu ar socialinėmis dirbtuvėmis). Taip pat projektu sukuriama/pritaikoma infrastruktūra Telšių regione specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugoms teikti.

Kviečiame susipažinti su projektu:

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių regione, investicijų projektas

Telšių regiono schema

Telšių regionas