Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pasirašytos naujos (papildomos) sutartys dėl Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos ir jų šeimoms paslaugų teikimo

Pasirašytos papildomos sutartys:

  • Panevėžio regione. Paslaugos teikėjas Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos namai.
  • Vilniaus regione. Paslaugos teikėjas Elektrėnų šeimos namai.
  • Tauragės regione. Paslaugos teikėjas Skalvijos vaikų globos namai.
  • Utenos regione. Paslaugos teikėjas Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras.

Bendruomeniniai vaikų globos namai – trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos institucija, kurioje bendruomenėje atskirose patalpose (name, bute) pagal šeimai artimos aplinkos modelį namų aplinkoje gyvena iki 8 vaikų. BVGN gyventojams sudaromos sąlygos gauti reikiamas paslaugas bendruomenėje.

Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir šiuose namuose apgyvendintam vaikui globos, ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, teikti vaikui bendruomenines socialinės paslaugas, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje bei socialinę įtrauktį, užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jį atstovauti.