Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pilotinis bendruomeninės socialinės globos projektas Šiaulių regione

VšĮ „SOS vaikų kaimas“ socialinių paslaugų šeimai vadovas Rimvydas Augutavičius, pristatydamas pilotinės bendruomeninės socialinės globos projektą pažymėjo, kad šio projekto pagrindu sukuriamos ir išbandomos alternatyvios institucinei globai paslaugos, nors ir maža dalimi, tačiau prisidedama prie Savivaldybės problemų, susijusių su institucinės globos pertvarkos klausimais, mažinimo. Taip pat kuriamas santykis tarp vietos valdžios institucijų, bendruomenės ir nevyriausybinių organizacijų. Šio santykio pagrindu formuojasi naujos formos socialinės paslaugos.

Šios formos globos ilgalaikis tikslas – teikti pagalbą vaikui ir šeimai, kad kuo greičiau būtų šalinamos vaiko atskirties nuo šeimos priežastys ir atsirastų galimybė gražinti vaiką į šeimą. Nesant galimybių vaikui grįžti į šeimą, siekiama ieškoti alternatyvių institucinei globai ilgalaikės globos formų (įvaikinimas ar globa kitų fizinių globėjų šeimoje).

Projekto pristatymas: Siauliai_pertvarka