Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Plečiame lengvai suprantamos kalbos žodyną

Kas yra lengvai suprantama kalba – tai suprantamai pateikta informacija skaitymo ir suvokimo problemų turintiems žmonėms. Šis metodas pritaikytas žmonėms, turintiems intelekto negalią, bet taip pat tinka senjorams, vaikams, užsieniečiams, dar silpnai mokantiems lietuvių kalbą, o ir visai visuomenei.

LENGVAI SUPRANTAMOS KALBOS ŽODYNAS:

Kodėl tai svarbu?

  • Intelekto negalią turintiems žmonėms gali būti sunku suprasti informaciją ar išmokti naujų dalykų, todėl svarbu, kad informacija būtų pateikiam aiškiai ir suprantamai.
  • Suprantamai pateikta informacija padeda įgyti reikiamų žinių, dėl to galima savarankiškai priimti sprendimus.
  • Sutrikusio intelekto žmonės, lygiai kaip ir kiti žmonės, turi teisę į suprantamą informaciją. Ši teisė yra įtvirtinta Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje, kurios 9 straipsnyje teigiama, kad neįgalieji turi gauti prieinamą informaciją.
  • Jei sutrikusio intelekto žmonės nesupras informacijos, jie liks už visuomenės ribų. Jie negalės dalyvauti visuomenės gyvenime. Kiti žmonės rinksis ir spręs už juos.
  • Šios rekomendacijos skirtos informacijai, kuri rengiama būtent sutrikusio intelekto žmonėms.
  • Šios rekomendacijos taip pat gali būti naudingos rengiant informaciją kitakalbiams ir skaitymo sunkumų turintiems žmonėms.