Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Projekto ekspertų susitikime – struktūros pokyčiai

Vilniuje vyko visų Pertvarkos projekte dirbančių ekspertų susitikimas. Naujajam vadovui Gedui Batulevičiui ekspertai išsamiai pristatė savo veiklas, projekto eigą, vykstančius procesus, atgarsius apie vykdomus mokymus bei artimiausius planus.

Nuodugniai apkalbėtos visos 26 Pertvarkos projektui atrinktos įstaigos, jų pertvarkų planai, esamos situacijos, jų problemiškumas. Ekspertai dalijosi savo patirtimi, gerąja praktika bei kėlė klausimus dėl sudėtingų situacijų ir tolimesnių žingsnių, ieškant geriausių sprendimų.

Dėl gilesnio regiono aptarimo Pertvarkos vadovas G. Batulevičius sutarė susitikti su kiekvienu regiono ekspertu atskirai.

Pertvarkos ekspertai taip pat susitiko su Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos viceministre Vilma Augiene, kuri pabrėžė ekspertų darbo svarbą bei visų projekte dirbančių ekspertų platesnį projekto matymą. Susitikime dalyvavo ministerijos ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai.

Ekspertams pristatyti projekto struktūros pokyčiai, aptarti su jais susiję klausimai. Taip pat analizuotos individualios regionų problematikos, globos namų pertvarkos, jas ekspertams pristatant ministerijos bei tarnybos atstovams.