Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Proto ar psichikos negalią turinčius artimuosius prižiūrinčiųjų naštą palengvina laikino atokvėpio paslauga

1Per dienų dienas prižiūrėdami proto ar psichikos negalią turintį artimąjį šeimos nariai pavargsta nuo nuolatinės atsakomybės ir rūpesčio, jiems sudėtinga rasti laiko ir galimybių susitvarkyti įvairius reikalus, jau nekalbant apie elementarų poilsį. Todėl laikino atokvėpio paslauga – gyvybiškai reikalinga. Apie tai bei paslaugos teikimo aktualijas diskutuota institucinės globos pertvarkos projekto inicijuotoje nacionalinėje apskrito stalo diskusijoje.

Susitikime patirtimi ir įžvalgomis dalinosi projekto lėšomis teikiamos laikino atokvėpio paslaugos teikėjai, potencialūs paslaugos teikėjai, projekto regioniniai ir nacionaliniai ekspertai, savivaldybių socialinės paramos skyrių atstovai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM atstovai.

Paslaugą gavusių žmonių su proto ar psichikos negalia tėvai, globėjai pagal įstatymą susirinkusiems akcentavo teigiamą paslaugos poveikį jų šeimoms – pavyzdžiui, pirmą kartą per 17 metų tėvai galėjo kartu išvykti atostogų, vienišas tėvas turėjo progos pailsėti, kitam reikėjo palaidoti tėvą, aplankyti gimines. Paslaugą teikiantys Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai pristatė pačių atliktą tyrimą dėl šeimų, auginančių vaikus su negalia, gyvenimo kokybės pokyčių gaunant laikino atokvėpio paslaugas.

Savivaldybių atstovai domėjosi dėl paslaugos teikimo niuansų, paslaugos finansavimo klausimų, paslaugos teikimo trukmės apskaitos, kadangi ši paslauga iš esmės skaidosi į tris paslaugas: pagalbą į namus, dienos socialinę globą ir trumpalaikę socialinę globą. Anot ministerijos atstovų, šie klausimai yra svarstomi ir išlieka diskutuotini.

Kaip pristatė paslaugą jau teikiantieji, praktikoje susiduriama su įvairiais organizaciniais iššūkiais, susijusiais su pavėžėjimu, maitinimo organizavimu, darbuotojų darbo laiko planavimu, aptarė, kaip šiuos klausimus sprendžia.

„Kitas iššūkis sietinas su pačių paslaugos gavėjų artimaisiais, tėvais, atstovais pagal įstatymą, mat dažnas iš tėvų yra įsitikinę, kad tai jiems tekusi našta, kurią jie turi patys ir pakelti. Kiti tėvai mano, kad tik jie geriausiai gali pasirūpinti savo artimuoju. Abiem atvejais, atsiranda su tuo susijusių psichologinių problemų tėvams, kai prireikia palikti savo artimąjį laikino atokvėpio paslaugą teikiančioje įstaigoje. Nors vėliau visi tėvai ar atstovai pagal įstatymą, prižiūrintys proto ar psichikos negalią turintį žmogų, džiaugiasi žymiai išaugusia gyvenimo kokybe“, – sako institucinės globos pertvarkos ekspertė Lina Gulbinė.

Diskusijos metu buvo pastebėta, kad būtina sudaryti sąlygas artimiesiems su savo globotiniu atvykti į įstaigą, susipažinti su aplinka, darbuotojais, kurie teiks paslaugą, stengtis užtikrinti paslaugą teikiančio personalo stabilumą. Tėvai išsakė lūkesčius ir pageidavimus dėl ilgesnio paslaugos teikimo laiko, paslaugos prieinamumo arčiau jų gyvenamosios vietos.

Ši bendruomenė – laikino atokvėpio – paslauga nuo gegužės 24 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu jau yra reglamentuojama Socialinių paslaugų kataloge, šiuo metu norminamas projekto ekspertų parengtas laikino atokvėpio paslaugos teikimo tvarkos aprašas, koreguojamos globos normos ir keičiamas socialinių paslaugų poreikio nustatymo tvarkos aprašas.

Projekto rėmuose paslaugą teikiančių organizacijų kontaktus visada galite rasti: http://www.pertvarka.lt/socialiniu-paslaugu-zemelapis/.