Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Regioninės diskusijos dėmesio centre – pertvarkos eiga, patirtis teikiant bendruomenines paslaugas ir ateities perspektyvos

Regionine diskusija TauragejeTrečiadienį institucinės globos pertvarkos klasterio apskrito stalo diskusijoje Tauragės regione regiono savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir globos centrų koordinatoriai, socialinės paramos skyrių vedėjai ir specialistai, pertvarkoje dalyvaujančių ir kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovai, bandomųjų paslaugų teikėjai bei kiti dalyviai aptarė pertvarkos procesų eigą, diskutavo apie esamas ir planuojamas teikti paslaugas.

„Labai džiugina gausus institucijų, savivaldos, socialinių paslaugų teikėjų dalyvavimas susitikime, aktyvus jų įsitraukimas į diskusijas. Sulaukėme atstovų ne tik iš Tauragės regiono, bet ir Šakių bei Šilutės rajonų savivaldybių. Tai rodo, kad mus visus vienija bendras tikslas – sklandus perėjimas nuo institucinės globos prie tokių paslaugų, kurios geriausiai atitiktų žmonių poreikius“, – sako diskusijos iniciatorė ir vedėja, Tauragės regiono, Šakių ir Šilutės r. savivaldybių pertvarkos procesų ekspertė Marijona Janavičienė.

Susitikimo dalyviai supažindinti su įgyvendinamomis ir artimiausiu metu planuojamomis įgyvendinti veiklomis, parengtais metodinių dokumentų paketais naujų formų bendruomeninėms paslaugoms teikti. Diskutuota apie ES investicijas, kurios numatytos pertvarkos įgyvendinimo laikotarpiui. Aptartos plėtojamos globos formos pertvarkos tikslinėms grupėms Tauragės regiono, Šakių ir Šilutės rajonų savivaldybėse.

Diskusijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su regiono savivaldybėse šeimoje ir bendruomenėje teikiamomis bei planuojamomis teikti socialinėmis paslaugomis be tėvų globos likusiems vaikams ir asmenims, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią.

Socialinės priežiūros paslaugų, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, vienoms auginančioms vaiką/vaikus iki 3 metų amžiaus, Tauragės regione bandomąją paslaugą pristatė VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ direktorė Audronė Balčiūnienė. Ji pasidalino patirtimi ir papasakojo apie šios paslaugos naudą bei supažindino dalyvius su paslaugų gavėjų, kurios pasinaudojo šia paslauga, atsiliepimais.

„Psichologo konsultacijos ir grupiniai-terapiniai užsiėmimai buvo puiki galimybė susidėlioti, kas man gyvenime yra svarbiausia“. „Kitaip pradėjau žiūrėti į sutiktus žmones, atsirado noras imtis problemų sprendimo, o ne pasyvaus žiūrėjimo į viską“. „Džiaugiuosi, kad krizių centre yra vykdomi tokie projektai, kurie žmogui suteikia galimybę suprasti, kas gyvenime yra svarbiausia, vaikai neatskiriami nuo mamų ir gali augti kartu. Vykdomas projektas  iš tiesų turi didžiulę prasmę.

Netikėjau, kad gali būti gerų, nuoširdžiai norinčių padėti žmonių, be išankstinio nusiteikimo, smerkimo, nuvertinimo. Pradedu tikėti savimi. Džiaugiuosi kiekviena diena, matydama šalia savęs augančius vaikus. Galvoju apie ateitį, kaip gyvensiu savo bute, dabar jau pradedu taupyti pinigus buto įsigijimui“. Taip apie kompleksinės pagalbos reikšmę jų gyvenimui atsiliepia moterys, gavusios šią paslaugą.

Bandomosios budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslaugos įgyvendinimo Tauragės regione pristatymą atliko paslaugos teikėjo Tauragės vaikų globos namų „Šaltinėlis“ globos centro koordinatorė Aušra Macaitytė-Parstvania. Šią paslaugą įstaiga teikia kartu su Šilalės rajono socialinių paslaugų namais ir  VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Pristatymo metu diskusijos dalyviai buvo supažindinti su teikiamomis paslaugomis budintiems globotojams.

Pasak pranešėjos, globa šeimoje iš visų globos formų yra svarbiausia ir palankiausia forma vaiko asmenybės vystymuisi. Jokioje kitoje globos formoje likę be tėvų globos vaikai neturi galimybės pažinti naują šeimą, išgyventi pasitikėjimu grįstus ryšius su suaugusiu žmogumi. Diskusijos metu aptarti ir šių paslaugų kokybės užtikrinimo klausimai – kaip yra  užtikrinami globojamų vaikų poreikiai bei skiriamas atitinkamas dėmesys vaiko ugdymui,  užtikrinant vaiko fizinę, emocinę, socialinę gerovę.

Diskusijoje pristatyta ir išbandoma laikino atokvėpio paslauga įstaigoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams Tauragės regione. Šias paslaugas teikia VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ ir Adakavo socialinių paslaugų namai. Taip pat pristatyta regione planuojama teikti palydimosios globos paslauga.

Apibendrinant diskusiją dalyviai išsakė pastebėjimus, kad tokios diskusijos yra labai naudingos. Regiono atstovai supažindinami su naujausia informacija apie pertvarkos procesų eigą.

Anot dalyvių, labai svarbu ir kaip praktiškai vyksta bendruomeninių paslaugų teikimas, taip pat tokių susitikimų metu pasidalijama patirtimi su kolegomis iš kitų rajonų. Todėl nuspręsta kitos diskusijos metu aptarti ir kitas Tauragės regione šiuo metu įgyvendinamas bendruomenines paslaugas, tokias kaip šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos, kurios yra  teikiamos Jurbarko ir Šilutės rajonų savivaldybėse, apsaugoto būsto paslaugas proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims Tauragėje.