Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SEKTINAS KELMIŠKIŲ PAVYZDYS: NEBELIKS INSTITUCINĖJE GLOBOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ

pexels-photo-296302„Mes iš tiesų stengiamės. Ir pirmiausia galvojame ne apie save, o apie vaikus”, – sako Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė. Dar prieš porą metų centras būdavo perpildytas. Dabar situacija kardinaliai pasikeitusi – kaip ir darbuotojų požiūris.

Ką gali iniciatyva

V. Tifelinė pasakoja, kad centras pirmuosius žingsnius institucinės globos pertvarkos keliu žengė 2015-aisiais. Tuomet buvo nutarta, kad įstaigai reikia atestuotų socialinių darbuotojų, kurie galėtų ruošti globėjus ir įtėvius Kelmės r. „Tokį sprendimą priėmėme savo iniciatyva, nes mūsų centras būdavo nuolatos perpildytas – pamenu, kaip vienu metu jame gyveno net 47 vaikai. O asmenys, norėję tapti globėjais ir įtėviais, turėdavo važiuoti į mokymus Šiauliuose. Tokios kelionės dirbantiems žmonėms buvo didelis nepatogumas”, – sako direktoriaus pavaduotoja.

2016 m. sausio mėnesį centre prasidėjo pirmieji mokymai – juos baigė devynios šeimos. „Iškart po to į globėjų šeimas iš mūsų įstaigos iškeliavo net septyni vaikai. Be galo tuo džiaugėmės, nes tikrai nesitikėjome tokios sėkmingos pradžios. Juo labiau kad penki vaikai buvo paaugliai, o jų globėjai paprastai šiek tiek prisibijo”, – teigia V. Tifelienė.

Nuo 2016 m. Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras paruošė 38 globėjų šeimas ir vieną budintį globotoją. Iš viso Kelmės r. šiuo metu yra 49 globėjų šeimos, kuriose auga 80 globojamų vaikų.

Įsteigė Krizių centrą

Pradėjus ruošti globėjus ir įtėvius, V. Tifelienė sako išgirdusi įvairių nuomonių. „Buvo kalbų, kad kertame šaką, ant kurios sėdime: juk jeigu mūsų įstaiga ištuštės, liksime be darbo. Pokyčiai visuomet sukelia baimę – tai natūralu. Todėl daug kalbėjomės su darbuotojais, stengėmės keisti ir jų, ir savo pačių pažiūrį – tai buvo sunkiausia”, – pripažįsta direktoriaus pavaduotoja.

Dabar baimių sumažėjo. „Galbūt todėl, kad viską darėme pamažu, nuosekliai ir nieko negriovėme?” – svarsto V. Tifelienė ir priduria: kolektyvą sumažinti teko, tačiau didžioji dalis darbuotojų buvo ne atleisti, o paprasčiausiai perėjo dirbti į naujai įsteigtus centro padalinius: Bendruomeninius vaikų globos namus, Krizių centrą. Pastarasis buvo įsteigtas 2019 m. ir yra skirtas toms šeimoms, kurios patenka į sudėtingas situacijas ar stokoja socialinių įgūdžių, kurioms reikalinga pagalba, kad iš tėvų nebūtų paimti vaikai.

„Nuo kitų metų keičiasi Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas ir ši paslauga – apgyvendinimas Krizių centre – tampa privaloma. Mes ją jau teikiame ir šiuo metu Krizių centre turime devynis klientus”, – sako V. Tifelienė.

Idilė kaime

 Direktoriaus pavaduotoja pažymi, kad, vykdant pertvarką, didelę reikšmę turi savivaldybės vadovų ir tarybos narių požiūris.

Šiuo metu savivaldybė ieško patalpų Bendruomeniniams vaikų globos namams įkurti. Kelmės r. tai bus antrieji tokio tipo namai – 2018 m. Lupikų kaime buvo atidaryti Bendruomeniniai vaikų globos namai „Šypsena”.

„Vaikams, kaip ir suaugusiesiems, pokyčius priimti nėra lengva. Tad prie minties, kad reikės persikelti į naują vietą, juos pratinome po truputį. O kai nuvažiavome apžiūrėti, kai pamatėme, kaip gražiai ten viskas sutvarkyta, abejonių neliko – vaikai su didžiuliu džiaugsmu išėjo gyventi į šiuos Bendruomeninius namus. Juo labiau kad ir ten atėję dirbti žmonės jiems buvo nesvetimi, pažįstami”, – sako V. Tifelienė.

Gyvenimas kaime, anot jos, turi nemaža privalumų. Ypač vasarą, kai galima išeiti pasideginti į kiemą arba paskanauti nuosavo sodo ir daržo gėrybių. Maža to, socialiniams darbuotojams nereikia spręsti problemų dėl alkoholio, narkotikų medžiagų vartojimo – auklėtiniai rečiau būna mieste, todėl turi mažiau pagundų. Tiesa, izoliuoti jie nėra. „Susisiekimas geras, turime ir puikų išasfaltuotą kelią, ir transportą,  kuriuo vykstame į įvairiausius renginius, užsiėmimus”, – sako V. Tifelienė.

Šiuo metu „Šypsenoje” gyvena aštuoni vaikai, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre – devyni vaikai ir vienas pilnametis vaikinas. Jis čia bus tol, kol baigs mokslus. Beje, trims centro auklėtiniams jau surasti globėjai, kurie globotinius turėtų pasiimti, pasibaigus teisminiams procesams.

„Tikimės, kad, įgyvendinant institucinės globos pertvarką iki 2021 m. sausio, pavyks ir toliau sėkmingai plėsti socialinių paslaugų įvairovę ir užtikrinti jų prieinamumą: išnuomoti ar įsigyti būstą ir pradėti teikti apsaugoto būsto paslaugą jaunuoliams, paliekantiems įstaigą, sėkmingai atidaryti dar vienus Bendruomeninius vaikų globos namus, į kuriuos persikels įstaigoje likę gyventi vaikai”, – pokalbį užbaigia V. Tifelienė.

„Etaplius” inf.