Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Šiaulių regiono Globos centrų susitikime – apie paslaugas globėjams ir institucinės globos pertvarką

Globos centrai_Siauliu regionasŠiaulių regiono Globos centrų atstovų susitikime aptarta institucinės globos pertvarkos eiga ir teikiamos paslaugos, dalintasi gerąja Globos centrų patirtimi, ieškota būdų kylantiems sunkumams darbe spręsti.

Anot susitikime dalyvavusios institucinės globos pertvarkos procesų Šiaulių regione, taip pat Pasvalio rajone, Panevėžio mieste ir Panevėžio rajone ekspertės Eglės Jurkutės, Šiaulių regiono globėjų ir įtėvių mokymo bei konsultavimo specialistų susitikimai jau yra tapę reguliarūs. Pirmasis susitikimas vyko dar 2017 metais ir nuo to laiko tokio pobūdžio susitikimai tapo tradicija.

„Susitinkame mažiausiai kartą per ketvirtį, kad nuolat keistumėmės aktualia informacija, aptartume kiekvienos savivaldybės pasiekimus spendžiant vaikų, netekusių tėvų globos, situacijas, pasidžiaugtume savo darbo rezultatais bei iššūkiais, darome situacijų analizes, taip padėdami vieni kitiems“, – sako ekspertė.

Šįkart pirmą kartą į susitikimą pakviesti ir Globos centrų vadovai, globos koordinatoriai. Į Šiaulių miesto socialinių paslaugų centro organizuotą susitikimą atvyko 23 globos centrų darbuotojai.

Susitikimo dalyviams pristatytos institucinės globos pertvarkos projekto lėšomis vykdomos bandomosios paslaugos – palydimosios globos (paslaugą teikia UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“), šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų tėvų globos netekusiems vaikams (teikia Linkuvos socialinių paslaugų centras, VŠĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ bei Kelmės rajono Vaiko ir šeimos gerovės centras),  bandomosios budinčių  globotojų veiklos užtikrinimo (teikia Akmenės rajono Paramos šeimai centras) – bei aptartos šių paslaugų teikimo patirtys.

Su Šiaulių miesto, Šiaulių, Joniškio, Radviliškio, Pakruojo, Kelmės rajonų Globos centrų darbuotojais taip pat kalbėta apie poreikį stiprinti Globos centrų paslaugas globėjams, paslaugų bei pagalbos teikimą globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimoms. Akcentuota, kad pagalba ypač reikalinga vaiko adaptaciniu laikotarpiu.

Globos centrai yra kiekvienoje Šiaulių regiono savivaldybėje, Šiaulių mieste jų – net du. Tačiau net keliose savivaldybėse trūksta paslaugas teikiančių globėjų bei įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistų.

Susitikime pasidžiaugta, kad visose savivaldybėse yra budinčių globotojų ir susidomėjimas šia veikla nemažėja, tačiau vis dar nepakanka nuolatinių globėjų ir įtėvių. Taip pat aptartas globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimas bei galimos informavimo priemonės, pasidalinta patirtimi apie kiekvienoje savivaldybėje vykdomą viešinimo strategiją.

Kaip sutiko dalyvavusieji, tokie susitikimai labai naudingi, nes susipažinama su naujausia informacija apie institucinės globos pertvarkos procesų eigą, pasidalinama darbo patirtimi organizuojant vaikų globos paslaugas, sužinoma, kaip praktiškai vyksta bendruomeninių paslaugų teikimas. Svarstytina ateityje į tokio pobūdžio susitikimus kviesti ir vaiko teisių apsaugos specialistus, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.