Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Širvintose – apie institucinės globos pertvarkos ateitį

SirvintoseŠią savaitę institucinės globos pertvarkos ekspertai –  neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertė Lina Gulbinė bei Vilniaus regiono pertvarkos procesų ekspertė Kristina Paulikė – kartu su Širvintų rajono savivaldybės vadovais ir įvairių sričių specialistais aptarė  esamų bei būsimų paslaugų perspektyvas,  II-o pertvarkos projekto etapo galimybes ir kitus aktualius klausimus.

Susitikimo metu analizuotos I-jo pertvarkos projekto etapo, kuris baigsis 2020 m. balandį, paslaugos:  apsaugotas būstas, atvejo vadybos paslaugos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, bendruomeniniai vaikų globos namai, budinčių globotojų užtikrinimo paslauga, įdarbinimo su pagalba paslaugos asmenims, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki 3 m., laikinas atokvėpis, palydimoji globa, socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslauga.

Savivaldybės atstovai itin domėjosi sėkmingai kitose savivaldybėse išbandyta apsaugoto būsto paslauga, kaip puikia apgyvendinimo alternatyva psichikos negalią turintiems žmonėms, kurie negali gyventi visai savarankiškai, bet to siekia.  Šie asmenys  apgyvendinami jiems suteiktame būste ir tvarkosi savarankiškai, gaudami minimalią atvejo vadybininko pagalbą.

Taip pat diskusijos metu išskirta laikino atokvėpio paslauga, vaikų dienos centrų bei krizių centrų plėtra.

Širvintų savivaldybės atstovai šiuo metu analizuoja galimybes dalyvauti II-o pertvarkos projekto etape, kuris  susideda iš dviejų dalių.

Viena iš projekto dalių bus skirta infrastruktūrai sukurti. Europos socia­linio fondo lėšomis 6 regionuose (35 savivaldybėse) bus pastatyta arba pritaikyta paslaugoms daugiau nei 130 objektų: grupinio gyvenimo namai, dienos užimtumo centrai ir pan. Svarstoma parengti tipinį grupinio gyvenimo namų projektą, kurį galėtų naudoti planuojantieji teikti šias paslaugas. Jis būtų suprojektuotas remiantis gerąja tokio tipo statinių praktika, universalaus dizaino principais ir pan.

Kita lėšų dalis skirta naujoms paslaugoms plėtoti. Bus teikiamos apsaugoto būsto, pagalbos įsidarbinant ir pagalbos priimti sprendimus paslaugos. Taip pat žadama steigti socialines dirbtuves. Šios paslaugos pasirinktos su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis aptarus, kokia pagalba būtų reikalingiausia.

Pertvarkos ekspertai pasidžiaugė, kad rajono savivaldybė aktyviai ieško galimybių spręsti iškilusius infrastruktūros, finansinius, personalo klausimus. Šiai nedidelei savivaldybei nelengva rasti budinčių globotojų, todėl siūlyta pasirengti viešinimo strategiją bei svarstyti galimybę skirti lėšų vaikų globos ir įvaikinimo viešinimui, didinti Globos centro etatų skaičių, aktyviau bendradarbiauti su įvairiomis įstaigomis, kitomis savivaldybėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

Visi vieningai sutarė, kad geriausia prevencija – efektyvus socialinis darbas, paslaugų šeimai užtikrinimas  bei stipri bendruomenė, galinti kiekvienam savo nariui laiku ištiesti pagalbos ranką.