Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Socialinės priežiūros paslauga padeda išsaugoti mamą ir vaiką kartu

pagalba moterims_diskusijaJei vaikai, kurių mamos gavo ar šiuo metu dar gauna kompleksinę pagalbą institucinės globos pertvarkos projekto metu, būtų buvę atskirti nuo jų, tam būtų prireikę 22 bendruomeninių vaikų globos namų arba per 60 globėjų ar budinčių globotojų.

Ir tai tik skaičiai, jau nekalbant apie psichologinius aspektus, atsižvelgiant į tai, kokią traumą patiria vaikai, netekę tėvų globos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusioje nacionalinėje institucinės globos pertvarkos klasterio diskusijoje analizuotos socialinės priežiūros paslaugų, teikiant kompleksinę pagalbą besilaukiančioms moterims ir motinoms, kurios vienos augina vaikus iki 3 metų amžiaus, aktualijos, geroji patirtis bei iškylantys sunkumai.

Pasak institucinės globos pertvarkos ekspertų, tai labai svarbi projekto metu išbandoma bendruomeninė paslauga, padedanti siekti pertvarkos tikslo. Mat pertvarkos projekto tikslas ir yra, kad vaikas galėtų augti šeimoje, o iš jos gali būti paimamas tik išnaudojus visas galimas priemones šeimai įgalinti.

Anot ekspertų, būtent šios paslaugos tikslas ir yra vykdyti mažamečių vaikų atskyrimo nuo motinų (ar vieno iš turimų tėvų) prevenciją. Svarbu, kad bandomoji paslauga būtų teisiškai reglamentuota, tam šiuo metu rengiami pasiūlymai.

Socialinės priežiūros paslaugos projekto rėmuose šiuo metu yra teikiamos 9 Lietuvos regionuose, paslaugas jau gavo 105 moterys ir daugiau kaip 180 jų vaikų.

Diskusijoje įžvalgomis dalinosi paslaugos teikėjos vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos iš 9 Lietuvos regionų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai, pertvarkos projekto regioniniai ekspertai.

Kaip pastebi paslaugą teikiančios organizacijos, siekiant paslaugų tęstinumo, reikalinga parengti šios paslaugos aprašą, kuriame būtų sukonkretintas paslaugos turinys, paslaugas teikiančių specialistų skaičius, pagalba kriziniais atvejais ir kiti aktualūs aspektai. Mat šiuo metu ne visada aišku, kaip organizuoti darbą vienu ar kitu atveju.

Išskirta ir paslaugų teikimo specifika moterims, turinčioms proto ar psichikos negalią. Taip pat darbo specifikos niuansai bei sunkumai, sprendžiant priklausomybių problemas, ypač besilaukiančių moterų priklausomybes psichotropinėms medžiagoms. Kaip pastebi specialistai, nors teikiant paslaugą užtikrinamos psichoterapeuto, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, tačiau pagalbą moterys ne visada priima.

Taip pat kelti tokie klausimai kaip vaikų priežiūra, kai paslaugos gavėjos dėl ligos ar traumos patenka į ligoninę ar turi išvykti skubiais reikalais, galimybės vaikams lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas, tėvystės nustatymo klausimai ir su tuo susiję socialinių garantijų aspektai.

Kompleksinė pagalba apima visą spektrą paslaugų, tokių kaip apgyvendinimas, socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos, pasiruošimas gimdymui, naujagimių priežiūra, vaikų ugdymas, biudžeto tvarkymo, bendravimo, profesinių-darbinių, tėvystės įgūdžių ugdymas, pasirengimo savarankiškam gyvenimui mokymai, šeimų savipagalbos grupių organizavimas, teisinė pagalba, tarpininkavimas sprendžiant sveikatos, priklausomybių problemas ir kitos.

Tai leidžia padėti moterims visokeriopai sustiprėti ir išsaugoti galimybę pačioms auginti vaikus.