Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo aprašo projektas: kviečiame susipažinti ir teikti pastabas

konsultacijaKviečiame susipažinti su institucinės globos pertvarkos ekspertų parengtu Socialinių dirbtuvių asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, veiklos modelio aprašo projektu ir teikti savo pastabas. Jūsų nuomonių, vertinimų, kuriems aspektams pritariate, o kur matote galimus tobulinimus, laukiame diskusijų forume. Dalyvaujant diskusijų forume pirmiausia kviečiame užsiregistruoti.

Socialinių dirbtuvių asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, veiklos modelio aprašo projektas

Bet kokio žmogaus gyvenime darbas užima labai svarbią vietą. Kaip akcentuoja ekspertai, darbas formuoja dienos ir gyvenimo struktūrą, formuoja asmenybę ir padeda patenkinti bemaž visus 5 svarbiausius poreikius – fiziologinius, saugumo, bendravimo, pripažinimo ir tobulėjimo. Darbas suteikia žmogui socialinę vertę ir visuomenės pripažinimą. Taip pat, daugeliui žmonių, patyrusių psichikos sveikatos sutrikimų, darbas yra svarbi sveikimo proceso dalis. Darbas tampa galimybe užkirsti kelią daugeliui psichologinių ir socialinių problemų bei užtikrina veiksmingą gijimo procesą žmonėms, patyrusiems psichikos sutrikimų.

„Tenka pripažinti, jog ne visiems žmonėms su proto ar psichikos negalia pavyksta rasti jiems tinkantį ir patinkantį darbą laisvojoje darbo rinkoje. Socialinės dirbtuvės yra būtent žmonių su proto ar psichikos negalia užimtumą skatinanti ir darbinius įgūdžius ugdanti paslauga. Tai paslauga žmonėms, kuriems dėl savo negalios sunku rasti darbą laisvoje darbo rinkoje“, – sako institucinės globos pertvarkos neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertė Lina Gulbinė.

Pertvarkos ekspertų parengtame Socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo apraše numatyta, kad dirbtuvių paskirtis yra didinti žmonių įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės (produkto) gamybą ir (ar) paslaugos atlikimą. Paslauga teikiama žmonėms nuo 18 metų, kurie dėl tam tikrų negalios sąlygotų priežasčių negali įsidarbinti laisvojoje darbo rinkoje ar pasinaudoti įdarbinimo su pagalba paslauga.

Apraše numatyta, kad darbas teikiant paslaugą būtų organizuojamas pagal individualius planus, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus gebėjimus ir galimybes. Paslauga organizuojama vadovaujantis orientacijos į asmenį, aktyvinimo, adekvatumo, partnerystės, orientacijos į darbo, socialinio verslumo principais.

Teikiant paslaugą bus atliekamas asmens gebėjimų įvertinimas, sudaromas jam individualus paslaugos teikimo planas, atkuriami prarasti žmogaus darbiniai gebėjimai, formuojami nauji darbiniai įgūdžiai, vykdomas darbdavių ir socialinių partnerių švietimas. Vienas iš svarbesnių socialinių dirbtuvių bruožų – konkurencingos ir kokybiškos produkcijos gamyba, už kurią žmogus gauna teisingą atlygį.

„Pastebima, kad dažnai žmonės su proto ar psichikos negalia yra nusivylę, nuo savęs nusimetę atsakomybę, teigiantys, kad nieko jie patys nežino, niekas jiems nesiseks. Tikimės, kad socialinės dirbtuvės ne tik suteiks prasmingo užimtumo žmonėms, turintiems proto ar psichikos negalią, bet padės jiems (ir visuomenei) patikėti savo galimybėmis, pamatyti savo galias ir išeiti iš savo neįgalinimo“, – sako ekspertė L. Gulbinė.