Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Su Pagėgių savivaldybės meru aptarti institucinės globos pertvarkos procesai

Vasario mėnesio pabaigoje Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis susitiko su institucinės globos pertvarkos procesų eksperte Tauragės regionui Marijona Janavičiene. Susitikimą iniciavusi pertvarkos ekspertė siekė aptarti institucinės globos pertvarkos procesų etapus ir eigą bei apžvelgti darbus, kurie jau atlikti ir kokie dar laukia ateityje.

Kalbėdamas apie institucinę globą, meras išsakė poziciją, kad šiuo metu egzistuojantis institucinės globos modelis turėtų keistis ir prisitaikyti prie naujo modelio, kurį siūlo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Susitikimo metu aptarti pertvarkos procesų etapai. I etapas prasidėjo 2014 metais ir tęsis iki 2019 metų pabaigos. Šis laikotarpis skirtas institucinės globos pertvarkos sąlygų sukūrimui ir pasirengimui. II etapas skirtas esamų paslaugų plėtrai, naujų paslaugų sukūrimui bei infrastruktūrai. II etapo įgyvendinimui – numatytos Europos socialinio fondo plėtros fondo lėšos.

Kalbėdamas apie pertvarkos situaciją savivaldybėje, meras pasisakė, kad svarbiausia, jog perėjimas vyktų nuosekliai ir koordinuotai bei vyktų konstruktyvus tarpinstitucinis ir politinis bendradarbiavimas. Pasak mero, Pagėgių savivaldybė jau atliko kai kuriuos namų darbus – 2018 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimu Nr. T-10 patvirtintas perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams 2018-2020 metų priemonių planas, kuriame ir atsispindi, kaip Pagėgių savivaldybėje bus įgyvendinta pertvarka. Taip pat jau galvojama apie būsto įsigijimą, kuriame galėtų būti apgyvendinti be tėvų globos likę vaikai.

Susitikimo metu pertvarkos ekspertė išsakė nuomonę, jog Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vykdomos dienos centro ir kompleksinės pagalbos šeimai veiklos vertinamos labai teigiamai. Šios įstaigos iniciatyva ir gebėjimas prisitaikyti prie esamos situacijos labai sveikintinas. Taip pat įgyvendinant pertvarkos planą svarbu tai, kad Pagėgių savivaldybėje jau yra budintis globėjas. Tačiau nepaisant to, kad socialinis darbas užtikrinamas pakankamai sklandžiai, regiono atžvilgiu Pagėgių savivaldybė turi didžiausią procentą socialinės rizikos šeimų (0,8 proc. nuo bendro gyventojų skaičiaus) ir vaikų jose 7,6 proc. nuo visų vaikų. Todėl ypač svarbu didinti vaikų dienos užimtumo centrų skaičių savivaldybėje plėtojant šių paslaugų teikimą  ir savivaldybės kaimuose.

Susitikimo metu aptarti ir kiti einamieji klausimai: Pagėgių vaikų globos namų pertvarkos priemonių planas; kalbėta apie palydimosios globos; šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų bei neįgaliems su protu ir (ar) psichikos negalia asmenims, paslaugas.